23948sdkhjf

Nye kreditkrav kan ramme bilsalget hårdt

Ny vejledning om krav til kreditværdighedsvurdering får store konsekvenser for, hvilke forbrugere der kan blive godkendt til billån.

LÅN Studerende, pensionister og lavindkomstfamilier vil få svært ved at blive godkendt til billån, da kravet til det månedlige rådighedsbeløb vil stige betragteligt. Men også lønmodtagere på grund- og mellemniveau samt selvstændige, kan få svært ved at blive godkendt.

Det bliver konsekvensen hvis vejledningen fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden følges af lånevirksomheder, der giver lån, og i den forbindelse skal kreditværdighedsvurdere deres kunder. Det er bl.a. leasingselskaber.

Mange bilforhandlere har samarbejder med finansieringsselskaber, hvor de for at være sikret et salg, er afhængige af, at kundens økonomi kan blåstemples.

Indholdet af den nye vejledning er derfor af overordentlig vigtig for autobranchen. Hvis den vedtages i nuværende form, vil virksomhederne miste en masse kunder, der falder for myndighedernes nye, høje krav til kundernes økonomi.

Hvad går vejledningen ud på, og hvad er det for nye krav?

Formålet med vejledningen er, at der skal foretages en ordentlig kreditværdighedsvurdering ved en forbrugers låneansøgning, så man på bedst mulig vis forhindrer, at forbrugere overgældssætter sig. Det er for så vidt godt nok.

Problemet er blot, at vejledningen lægger op til, at kunderne skal have et rådighedsbeløb på mindst 6.720 kr. (for enlige) om måneden. : De lægger op til, at enlige skal have et rådighedsbeløb på 6.720 kroner og par skal have 11.400 kroner. Baggrunden for rådighedsbeløbet, som vejledningen tager udgangspunkt i, er gældssaneringsbekendtgørelsens satser for rådighedsbeløb.

Det giver dog ikke mening at tage udgangspunkt i disse satser i sammenhæng med låneansøgninger.

Der er nemlig forskel på en kreditværdighedsvurdering og gældssaneringsbekendtgørelsens rådighedsbeløb.

Gældssaneringsbekendtgørelsen tager udgangspunkt i en borger, der allerede er gældsat så hårdt, at borgeren har brug for det offentlige til at eftergive deres gæld.

Kreditværdighedsvurdering er på den anden side bygget op omkring et skøn om, hvorvidt en låntager er i stand til at optage lån - og ikke mindst betale det tilbage.

Man vil med andre ord fjerne muligheden for at lave en helhedsvurdering af forbrugeren og i stedet sætte faste satser, som ufravigeligt skal følges.

Det er i direkte modstrid med det juridiske grundprincip og de bestemmelser i bl.a. kreditaftaleloven og EU-direktivet, som vejledningen baserer sig på.

Kan ramme hver tredje borger

Copenhagen Economics har udarbejdet en rapport om konsekvenserne, hvis vejledningen vedtages.

Rapporten skønner, at op mod en tredjedel af befolkningen eller endnu højere for udvalgte befolkningsgrupper kan blive afskåret fra låntagning herunder også mindre lån med en lav månedlig betaling.

Også lønmodtagere på grund- og mellemniveau samt selvstændige vil blive væsentligt berørt. De vil ikke kunne blive kredit-godkendt til køb af en rimelig, egnet bil.

Krav til at indhente kunde-økonomi

Herudover vil der blive indført meget høje og ufravigelige krav til at indhente detaljerede oplysninger om kundens faste og variable omkostninger, og meget høje dokumentationskrav for at man har undersøgt kundens økonomi grundigt.

De høje rådighedsbeløbskrav samt den manglende proportionalitet ved dokumentationskrav af kundens økonomi vil ligeledes betyde, at mange ikke vil kunne blive godkendt til køb af andre nødvendige produkter eller ydelser, som fx ny pc, hårde hvidevarer, tandlægeregning, nye briller eller reparation af bil.

Det vil have en meget negativ indvirkning på omsætningen i detailhandlen med tab af arbejdspladser til følge.

Størstedelen af befolkningen køber i dag bil ved hjælp af en finansieringsaftale. Det samme gælder i detailhandlen, hvor mange kunders køb af hårde hvidevarer, elektronik mv. er lånefinansieret.

Overdrevne krav i en svær tid

Ved en kort rundspørge hos vores samarbejdspartnere og medlemmer oplyser de, at det er et fåtal af tilfælde, at der er nødlidende lån. Så ud fra den erfaring, er denne vejlednings krav stærkt overdrevne.

Kravene til rådighedsbeløb vil skade mobiliteten på arbejdsmarkedet, og salget af biler - såvel nye som brugte - vil falde kraftigt til stor skade for importører, forhandlere, værksteder og andre følgeerhverv.

Autobranchen er i forvejen hårdt ramt af Covid-19 og bilafgiftomlægningen, med ovenstående begrænsning af långivning, der ikke synes proportionalt, vil branchen lide yderligere bl.a. af faldende omsætning, der i sidste ende endnu engang vil gå ud over samfundsøkonomien, da det har konsekvenser for indtægten til staten via bilafgifter.

Det er på nuværende tidspunkt kun et udkast til vejledning, og branchen, herunder AutoBranchen Danmark, presser hårdt på, for at den ikke vedtages med disse nye, urimelige krav til kundernes økonomi og dokumentationsniveau.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.22