23948sdkhjf

Er corona force majeure?

JURAKLUMME: Afsnittene om force majeure i kontrakter er vigtigere end nogensinde - både for forhandlere og værksteder.

JURA Begrebet force majeure et blevet et nøglebegreb for alle i autobranchen at kende til her i den igangværende coronakrise.

Force majeure suspenderer parternes forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt, og leverandøren bliver derfor i den situation fritaget fra sine forpligtelser til at levere i henhold til kontrakten.

Fritagelsen for forpligtelsen til at levere med henvisning til force majeure gælder kun så længe, som force majeure-situationen varer, fx corona-nedlukning. Det vil sige, når der ikke længere foreligger force majeure, er leverandøren igen forpligtet fuldt ud af kontraktens leveringsbestemmelser. Det gælder også, selvom der i en periode efter en force majeure- situationen må vise sig at være forhøjede omkostninger ved at levere.

For at en leverandør kan påberåbe sig force majeure, skal to betingelser være opfyldt:

1) Det skal være objektivt umuligt at opfylde kontrakten.

2) Som udgangspunkt skal det være umuligt for markedet som helhed at levere den pågældende ydelse. Umuligheden skal skyldes udefrakommende uundgåelig begivenhed, som ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse.

Det skal du vide
Under den nuværende coronakrise bør I tage fat i alle kontrakter med kunder og samarbejdspartnere. Nærlæs force majeure-afsnittet - eller andre dele af kontrakten, der i særlige tilfælde fritager parter for ansvar.

Man skal altid klarlægge, om det er umuligt for parterne at opfylde deres forpligtelser. Den part, der påberåber sig force majeure, skal påvise, at det ikke er muligt at opfylde den aftalte forpligtelse på grund af fx coronavirus.

Det er vigtigt at understrege, at køberen af varer eller ydelser skal kunne håndtere forsinkelser på levering, uden at man af den årsag kan ophæve kontrakten, medmindre levering til tiden var af stor vigtighed for køberen. Køberen kan heller ikke påberåbe sig erstatningskrav som følge af forsinkelsen.

Force majeure gælder ikke, hvis det blot er blevet dyrere eller mere tidskrævende at levere eksempelvis reservedele til biler på værksted. Eller hvis leveringen af en ny bil til en kunde trækker ud.

Hvis man kan skaffe reservedele eller biler til aftalt tid, men prisen bliver højere, så er man forpligtet til at gøre det.

Vigtig klausul
I kontrakter indsættes ofte en klausul, som regulerer force majeure-situationer, herunder hvad, der kan defineres som force majeure. Eksempelvis særlige omstændigheder som en pandemi lig coronavirussen.

Mange standard-slutsedler tager eksempelvis forbehold for forsinket levering ved force majeure-omstændigheder, samt hvad der kan defineres som force majeure.

Ikke alle kontrakter er dog omfattet, og jeg anbefaler, at man nærlæser sin kontrakt, hvis man er i tvivl. Dernæst skal man finde ud af, om klausulen dækker den nuværende corona-pandemi.

Er klausulen mere bredt formuleret, f.eks. som ansvarsfritagelse ved "force majeure", "forhold uden for vedkommendes kontrol" eller lignende, kan udbruddet af coronavirusset formentlig også påberåbes som værende en force majeure-begivenhed.

Er pandemier nævnt?
Hvis parternes kontrakt indeholder en force majeure-klausul, som ikke tager forbehold for pandemier, påbud fra myndigheder eller karantæner, kan man muligvis påberåbe sig force majeure efter gældende dansk ret (som beskrevet ovenfor og beskrevet i købelovens § 24). Udgangspunktet er dog, at man ikke vil kunne påberåbe sig force majeure, hvis det ikke er indsat en klausul, der omfatter eksempelvis pandemier.

Kan det ud fra klausulen konstateres, at udbruddet af coronavirusset er omfattet heraf, skal aftaleparten dog kunne påvise, at udbruddet gør det umuligt at opfylde aftalen.

For nye aftaler, der er indgået efter, at der er erklæret en international sundhedskrise, vil det være svært at påberåbe sig force majeure, da situationen med pandemien var kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse. AutoBranchen Danmark anbefaler, at man indskriver en Covid-19-klausul, og fremadrettet laver klausuler, der tager højde for pandemier/sundhedskriser og offentlige restriktioner.

Vi har set eksempler på bilauktionshuse, som under coronakrisen har opdateret deres handelsbetingelser med en pandemi-klausul. Dette kan ikke gælde med tilbagevirkende kraft for aftaler indgået før ændringen.

Kunder skal opdateres
Det er vigtigt at understrege, at man over for kunder har en oplysningspligt om, hvordan den nye leveringsstatus på reservedele eller lignende ser ud under situationer som coronakrisen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle forpligtelser bortfalder, hvis en kontraktpart ønsker at påberåbe sig force majeure.

Man kan blive erstatningsansvarlig ved manglende oplysning til kunden samtidig med, at man ikke kan påberåbe sig force majeure.

Begge kontraktparter må forventes at udvise almindelig loyalitet over for sine samarbejdspartnere og indrette sig bedst muligt for at begrænse gener.

Den anden vej rundt
Køberen kan i princippet også påberåbe sig force majeure, men hvis modydelsen er en betalingsforpligtelse, vil forpligtelsen som klar hovedregel ikke være omfattet af force majeure.

Det betyder, at man som virksomhed ikke kan nægte at modtage en levering bestilt før coronakrisen med henvisning til, at virksomheden nu står en økonomisk vanskelig situation, uanset hvor dårlig den måtte være.

AutoBranchen Danmark anbefaler, at man i de situationer drøfter virksomhedens situation med leverandøren og beder om henstand med betaling eller evt. udskydelse af ordren.

Artiklen er en del af temaet Corona og konsekvenserne.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.156