23948sdkhjf

Ankenævn for biler truet af sprængning

Dansk BilForhandler Union er stærkt utilfreds med de store brancheforeninger i Ankenævn for biler om finansieringen af bilklage.dk og holder ekstraordinær generalforsamling om sagen på mandag den 25. januar.
Et flertal i Ankenævn for biler bestående af FDM, D.A.F., Bilbranchen, DBI og CAD har på et forretningsudvalgsmøde i nævnet den 17. december reelt besluttet, at meddele de fire øvrige brancheforeninger: "Betal hvad vi forlanger - eller forsvind". Det mener i hvert fald en samlet bestyrelse i Dansk BilForhandler Union (DBFU), som har været med i bilklage.dk siden starten for godt to år siden.

Bestyrelsen for DBFU har derfor indkaldt foreningens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling med "DBFU’s tilknytning til Ankenævn for biler" som eneste punkt på dagsordenen på mandag den 25. januar kl. 19.30 i Middelfart.

- Den groteske situation er opstået til trods for, at de fire brancheforeninger har fremsat konstruktive løsningsforslag, som kunne sikre fortsat deltagelse af samtlige brancheforeninger i nævnet, siger Jakob Tornvig, sekretariatsleder i DBFU.

- Der har i dagspressen været rejst berettiget kritik af sagsbehandlingstiden i Ankenævn for biler. Årsagen er blandt andet, at det IT system, som klageprocessen er bygget op omkring, har været behæftet med fejl, som leverandøren - der efterfølgende er gået konkurs - ikke har formået at rette op på. Situationen har desuden bevirket, at det har været nødvendigt at forøge den bemandingsmæssige indsats i ankenævnets sekretariat for at få sagerne igennem systemet. Forretningsudvalget i Ankenævnet, der består af direktørerne for de otte deltagende brancheorganisationer samt FDM, har hen over sommeren arbejdet på at få skabt en løsningsmodel, som skulle kunne sikre en hurtigere og mere effektiv administration af klageprocessen, forklarer Jakob Tornvig.

Åbenlys urimelig beslutning

- I begyndelsen af august fremlagdes et oplæg på et nyt IT system, til en estimeret pris af maksimum 750.000 kroner som en mulig løsning på problemerne. Samtidig drøftedes flere forskellige indgangsvinkler til fordelingen af udgifterne hertil, tilføjer han.

På et forretningsudvalgsmøde den 1. oktober besluttede et flertal bestående af FDM, D.A.F., Bilbranchen, DBI og CAD at investere maksimalt 750.000 kroner i IT løsningen og at investeringen skal fordeles ligeligt mellem de deltagende foreninger, oplyser Jakob Tornvig og fortsætter:

- Beslutningen træffes uden hensyntagen til det faktum, at DBFU og de andre tre små brancheforeninger kun har en samlet andel på 3,7 procent af samtlige oprettede klagesager i 2008 og på trods af at disse foreninger på lige fod med de øvrige allerede ved nævnets stiftelse, hver især, har indbetalt 211.700 kroner for at være med i ankenævnet.

Løsningsforslag

- Det burde derfor være åbenlyst for alle og enhver, at disse foreninger naturligvis aldrig ville kunne forsvare en direkte merinvestering i størrelsesordenen 85.000 kroner per forening, når deres medlemmer kun belaster nævnets drift med en nærmest ubetydelig andel af klagesagerne. I stedet har de fire foreninger efterfølgende tilbudt et konstruktivt løsningsforslag efter at have indhentet bestyrelsesmæssig opbakning i de respektive foreninger. Forslaget indeholder et tilbud om, at alle foreninger indbetaler et fast årligt grundbeløb på 12.000 kroner til nævnets drift, uanset om man belaster nævnet med sager eller ej, og at nævnets øvrige omkostninger fordeles efter de hidtidige principper baseret på den enkelte brancheorganisations andel af sager. Forslaget indeholder desuden accept af nogle få vedtægtsændringer, som styrker nævnets beslutningsmæssige operationsdygtighed, mener Jakob Tornvig.

Magtdemonstration

- Til trods for forslagets åbenlyse fordele for nævnet og hele autobranchens image udadtil valgte flertallet at forkaste forslaget. Vi har derfor nu valget mellem at betale, hvad vi bliver dikteret eller se os selv som værende tvunget ud af Ankenævn for biler til trods for at have investeret i et ellers godt initiativ. En investering som foreningerne bidrog med i tillid til at Ankenævn for biler skulle være det bedste fælles initiativ i den danske autobranche i nyere tid, men som i stedet er endt som et symbol på uansvarlig magtdemonstration, tilføjer han.

DBFU har tradition for at høre medlemmerne i vigtige beslutninger, hvilket foreningen altså, også denne gang, har valgt at gøre ved at lytte til deres mening på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094