23948sdkhjf
>

Når en brugt bil er gennemtæret

Kan en køber forvente en garanti mod gennemtæring på en brugt bil ?

RUST En udløber af det spørgsmål om overholdelse af serviceeftersyn, som jeg tidligere har beskrevet, er spørgsmålet om hvorvidt en garanti mod gennemtæring også er opretholdt på en brugt bil.

Der er mange forskellige måder at beskrive garanti - og reklamationsforholdene på i en slutseddel. Nogen skriver, at der er fortsat fabriksgaranti, nogen har den mekaniske- og karrosserigarantien anført under forskellige punkter, og nogen beskriver slet ikke noget om garanti- eller reklamationsforhold.Det kan med andre ord være svært både for en forbruger og for en sælger at gennemskue, hvad der gælder, og hvad konsekvenserne kan være af de afgivne eller de manglende oplysninger. Det er også noget der jævnligt indgår i sagerne ved ankenævnet.

Som udgangspunkt må karrosserigarantien ikke være afhængig af den mekaniske garanti og herunder heller ikke afhængig af udførelse af de mekaniske serviceeftersyn.

Derimod må der gerne være det vilkår, at bilen skal til en rustkontrol hos garantigiveren - eller dennes repræsentant - men rustkontrollen skal være gratis for kunden. Disse bestemmelser fremgår af forbrugerombudsmandens vejledning om nybilgarantier.

Omfatter service rustkontrol?
Der har flere gange været diskussioner om hvorvidt man som kunde kunne forvente at rustkontrollerne var udført, hvis sælger i slutsedlen skrev "service OK". Selvom der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem rustkontrollen og det mekaniske service - og de fleste nok betragter "service ok" som det mekaniske service - må man i dag nok lægge til grund, at rustkontrollerne i så fald også må forventes at være udført, hvis man ikke får andet at vide.

Læs også: Fyret medarbejder bortvist


Ankenævnet har på det seneste behandlet flere sager hvor rustgarantien af forskellige grunde var bortfaldet, og den seneste praksis viser, at hvis rustgarantien er bortfaldet på grund af manglende udførelse af rustkontroller, vil det blive betragtet som en mangel, i hvert fald på nyere biler.

Det forudsætter dog at garantien mod gennemtæring rent faktisk også er bortfaldet på grund af de manglende kontroller og ikke kan genoprettes.

Sælgers oplysningspligt
Baggrunden for den praksis er en dom om en på købstidspunktet fire år gammel bil, hvor garantien mod gennemtæring var bortfaldet på grund af manglende udførelse af kontroller.

Byretten lagde i den sag til grund, at når bilen fra ny var omfattet af en 12 års garanti mod gennemtæring, måtte en køber også kunne forvente, at en sådan garanti fortsat var i kraft, medmindre han var blevet oplyst om andet.

Læs også: Det betyder Motorstyrelsens stramninger for importbiler


Dommen er måske nok forholdsvis konkret i forhold til bilens alder, og til de beviser som blev lagt til grund for afgørelsen.

Men det ligger helt klart, at dommen siger, at sælger ikke har løftet bevisbyrden for, at køberen under salgsforhandlingerne var blevet orienteret om, at der ikke var udført karrosserikontroller og at garantien mod gennemtæring var bortfaldet.

Som nævnt er det sælger, der skal løfte dette bevis, hvilket typisk kun kan gøres, hvis det er angivet i slutsedlen, og da det ikke var tilfældet lagde man til grund at sælger havde forsømt at give køber denne oplysning.

Det betød at bilen var af en ringere beskaffenhed end forventet og at der derfor forelå en mangel i henhold til købelovens § 76 stk 1 nr. 3. På lidt mere almindeligt dansk betyder det at sælger ikke loyalt har oplyst køber om at bilen ikke længere havde gennemtæringsgaranti.

Læs også: Brug for flere lærlinge - også midt i en krisetid


Det helt essentielle her er, at det er noget, som sælger af egen drift skulle oplyse køber om. Han havde faktisk ikke skrevet noget om det i slutsedlen, og når han ikke havde gjort det, lagde man til grund at garantien burde have været gældende, når køber ikke havde fået andet at vide.

Umiddelbart kan man sige, at det er en vidtgående dom, men på den anden side, så følger den jo princippet om, at sælger loyalt skal oplyse om forhold, som har betydning for køberens bedømmelse af bilen. Det må trods alt antages at have betydning, om bilen har otte år tilbage af en garanti eller om den er bortfaldet - og så kan man i øvrigt mene hvad man vil om værdien af disse garantier.

Ikke helt principiel
Sagen endte med at kunden fik en godtgørelse på knap 10.000 kr.

Som nævnt er det nogle sager, vi jævnligt ser i ankenævnet. Hvis man skal undgå at komme i den situation, er det også her yderst vigtigt at sælger får gennemgået de papirer, der er på bilen, herunder også servicebogen, og at man specifikt angiver i slutsedlen, hvis der er forhold som er usædvanlige. Det er ikke nok, at man snakker om det, altså orienterer mundtligt, da det i så vil være svært at bevise.

Jeg vil også fremhæve at dommen vedrører en fire år gammel bil, hvor der skulle være otte år tilbage af garantien. Der er ikke derved taget stilling til, hvor langt oplysningspligten vil række i forhold til en ældre og måske billig bil. Men princippet vil som udgangspunkt være gældende.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.14