23948sdkhjf

Ankenævn for biler tog fejl i klagesag

Indklaget Audi havde slet ikke gearkasse med kæder og tromler, selv om sagkyndig mente, at de var defekte. Brancheforening gentager kritik.
KLAGESAG Dansk Bilforhandler Union (DBFU) var sidste år ud med en hård kritik af Ankenævn for biler - bilklage.dk, som DBFU mener bør forbedres og effektiviseres. Og med udgangspunkt i en konkret klagesag, som efter halvandet års tovtrækkeri faldt ud til fordel for bilforhandleren, gentager brancheforeningen nu sin kritik.

I sagen fra Jylland havde en forbruger købt en ni år gammel Audi S6, der på købstidspunktet havde kørt 220.000 kilometer til mindre end 1/5 af nyvognsprisen.

Ganske kort tid efter leveringen klager køber over en meget svag lyd, der kun kan høres, når bilen går i tomgang med gearvælgeren i D og klimaanlægget slukket. Forhandleren tager klagen seriøst, men har svært ved at lokaliserer fejlen. Kunden kører bilen til FDM, som skråsikkert konkluderer at servopumpen skal skiftes, så vil alt være godt.

Forhandleren skifter omtalte pumpe for 15.000 kroner, men kunden kan stadig høre lyden og mener det kommer fra gearkassen. Bilen bliver kørt til en automatgearkasse-specialist i Århus, som gennemgår gearkassen og kan konkludere, at gearkassen intet fejler. En Audi servicepartner frikender ligeledes gearkassen og betegner lyden som en funktionslyd, eventuelt fra klimaanlæggets kobling, en lyd som det ikke vil føre nogen vegne at prøve at fjerne, da den bare vil komme igen, oplyser direktør Karl-Ove Pedersen fra DBFU.

FDM trækker sagen

Kunden accepterer ikke denne konklusion og indbringer sagen for Ankenævnet For Biler. Ankenævnet udnævner en sagkyndig, som under endog meget primitive forhold undersøger bilen og konkluderer, at det er kæder og tromler i gearkassen, der er defekte og skal udskiftes. På baggrund af denne sagkyndigvurdering dømmer Ankenævnet forhandleren til at betale kunden 18.000 kroner samt sagsomkostninger på 21.880 kroner plus moms.

DBFU gør indsigelse mod afgørelsen, idet den pågældende bil slet ikke har en gearkasse med kæder og tromler. Ankenævnet foreholder sagkyndige DBFU’s oplysninger, og sagkyndige meddeler blot tilbage ”så må det være noget andet i gearkassen” hvorefter Ankenævnet fastholder sin afgørelse.

Tre gange forsøger DBFU at få genoptaget sagen, men det lakoniske og efter DBFU’s opfattelse fejlagtige svar er: ”Anmodning om genoptagelse har været forelagt formanden, som finder, at der ikke er fremkommet sådanne oplysninger i sagen, at der er grundlag for en genoptagelse heraf”. DBFU anbefaler herefter sit medlem ikke at følge afgørelsen.

Kunden stævner nu forhandleren med FDM som advokat på sagen. Der bliver af Retten i Herning udpeget en professionel sagkyndig, der fuldt ud bakker op om DBFU’s og forhandlerens konklusion, nemlig at bilen ikke fejler noget, lyden er simpelthen en funktionslyd. På baggrund af denne professionelle vurdering trækker FDM sagen, da man tilsyneladende har vurderet, at sagen på det foreliggende grundlag ikke kan vindes, oplyser DBFU.

Professionelle sagkyndige

- Hele dette langvarige sagsforløb på halvandet år kunne helt være undgået, hvis Ankenævnet ville lytte til DBFU’s for længst fremsendte forslag til en forbedring og effektivisering af hele klageforløbet i Ankenævnet, siger Karl-Ove Pedersen.

Blandt andet har DBFU foreslået, at man benytter professionelle sagkyndige og herunder benytter specialister, når det for eksempel drejer sig om teknisk komplicerede sager som automatgearkasse og dieselpumper. DBFU har ligeledes foreslået at man tilknytter en teknisk uddannet medarbejder, der kunne bistå juristerne, så sagerne ikke alene vurderes juridisk, men også ud fra et teknisk synspunkt samt med en smule konduite og en skelen til, hvad der er rimeligt. Fremsættelse af disse forslag har dog været helt uden held. Ankenævnet benytter fortsat den omtalte sagkyndige, og i endnu en sag har DBFU klaget over en konklusion fra denne sagkyndige.

- DBFU og vores medlemmer synes ikke, det er rimeligt, at en forhandler skal betale 40.000 kroner for en ikke eksisterende fejl, og heldigvis var rettens sagkyndige enig i dette synspunkt, siger Karl-Ove Pedersen.

Ny sag på vej

Han oplyser, at endnu en lignende sag er på vej i retssystemet. Den var foreløbig varet hele to år og handler om reklamation over dele på bilen, som ikke var til stede på salgstidspunktet.

- Den bliver spændende at følge, fordi vi her forventer, at der kommer en egentlig retsafgørelse, siger Karl-Ove Pedersen til Motor-magasinet.

FDM vil ikke svare på kritikken. Læs mere her.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.157