23948sdkhjf

CAD med på lovpligtige vinterdæk

Autoværkstedernes brancheorganisation bakker op om lovforslag, der har til hensigt at indføre obligatorisk brug af vinterdæk i vinterhalvåret.
Lige inden jul udkom Trafikstyrelsen længe ventede redegørelse om brugen af vinterdæk i Danmark.

- I autobranchen har vi i flere år undret os over Trafikstyrelsens holdning til dette spørgsmål. Styrelsen er på mærkværdig vis modstandere af obligatorisk brug af vinterdæk i vinterhalvåret, modsat vore nabolande, Norge, Sverige, Finland, og senest Tyskland, hvor det nu er lovpligtig at køre på vinterdæk, når forholdende tilsiger dette. Hårdt presset fra medierne og branchen, foreligger der nu en redegørelse fra styrelsens hånd, på hvilken baggrund transportminister Hans Christian Schmidt forleden udtalte følgende til medierne: "Jeg er slet ikke afvisende for, at det kan blive et lovkrav". Det, der nu skal ske ifølge ministeren er, at der i starten af 2011 vil blive gennemført en bred høring i branchen om forskellige løsninger på brug af vinterdæk med udgangspunkt i Trafikstyrelsens redegørelse, hvilket vi i CAD selvfølgelig ser frem til, udtaler CAD-direktør Erik S. Rasmussen.

- I CAD vil vi i 2011 bruge de ressourcer og den fokus, der skal til for at bakke op om et sådant lovforslag, idet vi finder alt andet for direkte uforsvarligt i relation til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Nu er vi i gang med den 2. "snevinter" i træk, og det er altså ikke raketvidenskab at se, hvordan busser, last- og varebiler samt personbiler uden vinterdæk skøjter rundt og spærrer for fremkommeligheden i disse hårde vinterdage, siger han.

Fodslæbende

På trafiksikkerhedsområdet har en svensk undersøgelse fastslået, at uheldsraten for personskade og trafikdrab faldt med op til 14 procent, da loven her blev indført.

- Der er absolut ingen argumenter for ikke omgående at indføre obligatorisk brug af vinterdæk i Danmark gældende for forannævnte køretøjstyper. Det må jo gøre indtryk, når alle vore nabolande har "set lyset", og der så fortsat tilsyneladende hersker en fodslæbende holdning i Trafikstyrelsen, når redegørelsen ikke entydig anbefaler vinterdæk. I følge optælling foretaget i branchen, kører cirka 25 procent af de danske personbiler fortsat på sommerdæk, og resultaterne er synlige i snelandskabet i disse dage, og det taler vist for sig selv, påpeger han.

- Lad os alle arbejde for, at vi næste vinter får de sidste 25 procent af de danske bilister til at køre på vinterdæk via obligatorisk krav i henhold til lovgivning, og så skal det selvfølgelig da også gælde alle last- og varebiler samt busser ikke mindst. Vi glæder os i CAD til at følge og forfølge sagen i 2011, udtaler Erik S. Rasmussen.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078