23948sdkhjf

Fordele for unge under uddannelse

Glasurit indfører nye standarder inden for autolakerer-uddannelsen.
Særligt på de voksende markeder så som Kina, Sydamerika og Østeuropa findes der en stigende efterspørgsel efter professionelt reparerede køretøjer. Skønt dette er for-bundet med et voksende behov for kvalificerede autolakerere, findes der ingen ensarte-de standarder inden for erhvervsuddannelsen. I mange lande mangler denne uddannel-sesgren endda helt. Uddannelseskonceptet, STAMPP, som Glasurit har udviklet, skal ændre på dette:

- Vores målsætning er at introducere en professionel uddannelse for autolakerere ver-den over og at forbedre de eksisterende uddannelseskoncepter. Ved hjælp af ensartede høje kvalitetsstandarder vil vi gøre autolakeringsbranchen attraktiv for unge mennesker, forklarer Urban Johansson fra Glasurit.

STAMPP står for "STimulate and revAMp the Paint Profession“ – bag denne forkortelse gemmer sig et etårigt uddannelsesprogram, som afvikles i tæt samarbejde mellem er-hvervsskoler og lakeringsværksteder. Efter afslutning af den tekniske basisuddannelse giver STAMPP de unge mulighed for at specialisere sig inden for autolakering. Glasurit stiller omfattende undervisningsmateriale til rådighed for erhvervsskoler og industrivirk-somheder, hvor uddannelsesindhold præcist fastsættes, både i teori og i praksis.

Undervisningsplanen er baseret på europæiske standarder, men den kan tilpasses til særlige forhold i de enkelte lande og regioner.

- For at sikre, at vores materialesamling altid er up to date, tilbyder vi mapper i stedet for lærebøger, således at man kan opdatere og supplere dem hurtigt ved at sætte materia-let ind og tage det ud igen, forklarer Urban Johansson.

Helt til Silkeborg

Kvalitetsgarantien for uddannelsen sikres af aftaler indgået mellem erhvervsskoler og lakeringsværksteder, hvor begge parter forpligter sig til at overholde de fastsatte under-visningsmål. Således er det alle involverede parter, der profiterer af dette projekt, anfø-rer selskabet.

- Uddannelsens høje niveau vil medføre en væsentlig forbedring af de unges chancer på arbejdsmarkedet. Og på den anden side skaber STAMPP grundlaget for, at der er kvalificerede arbejdskraft til rådighed for vores kunder verden over, mener Urban Jo-hansson.

Programmet tilbyder ikke kun omfattende undervisningsmateriale for eleverne. Da man-ge lærere ikke er specialiserede inden for autolakeringsbranchen, sætter STAMPP også fokus på uddannelse af uddannelsesledere. Tilpasset lærernes kvalifikationer tilbyder Glasurit omfattende workshops til uddannelsesledere. Den næste videreuddannelse af lærere, der arbejder på erhvervs- og tekniske skoler, finder sted på et træningscenter i Münster, nemlig på BASF Coatings’ Refinish Competence Centre.

Samarbejdet mellem Glasurit og erhvervsskolerne går langt ud over de tyske grænser: Ud over et samarbejde med Teknisk Skole i Silkeborg, den største europæiske lake-ringsskole, bliver STAMPP allerede introduceret som et pilotprojekt på to erhvervsskoler i Moskva. 20 elever skal uddannes til Refinish-eksperter der i løbet af næste år. Yderli-gere er samarbejdsprojekter med kinesiske erhvervsskoler planlagt.
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11