23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 013-035035
Offentliggjort
18.01.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Renovation

Opdateringer

Rettelse
(03.02.2023)

II.2.14)
I stedet for:
Frist for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 er mandag d. 30/01 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.
Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 5 og uge 6.
(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.
Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest to dage efter tilbagemeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.
Læses:
Fristen for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 ændres til fredag den 10. februar 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.
Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 7 og uge 9.
(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.
Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen senest den 14. februar 2023.


Yderligere oplysninger
Ordregiver forlænger hermed svarfristen for markedsdialogen, således at flere markedsaktører har mulighed for at deltage.

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald


Aalborg Renovation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Dahl
E-mail: anders.dahl@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25204970
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/052ef9dd-fa2b-4b3b-a882-1557cded36a5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende EU-udbud af indsamling af madaffald og restaffald i en del af Aalborg Kommune.

I den forbindelse ønsker Aalborg Renovation at afholde en markedsdialog om brug af renovationsbiler med alternative drivmidler. Da Aalborg Renovation selv forestår affaldsindsamling og derfor løbende indkøber renovationsbiler, vil markedsdialogen også indeholde forhold om indkøb af øvrige renovationsbiler, og derfor har ordregiver som supplerende CPV-koder tilføjet koderne for renovationsbiler mv.

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører og renovatører har mulighed for at vise, om og i hvilket omfang de kan levere og anvende renovationsbiler på forskellige typer drivmidler, fx, diesel (HVO), el, biogas, brint, hybrid.

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Renovation et bredere markedskendskab som grundlag for at kunne kravspecificere sit behov yderligere til brug for det kommende udbud. Markedsdialogen vil primært foregå skriftligt ved spørgeskemabesvarelser af nedenstående spørgsmål. Aalborg Renovation forbeholder sig dog ret til at indgå yderligere dialog med et ikke-ubegrænset antal aktører, hvor der er mulighed for eventuelle uddybninger af de skriftlige svar via 1:1 Teams-møder. Aalborg Renovation forbeholder sig i den forbindelse retten til at udvælge et repræsentativ udsnit af markedet, hvis der skulle vise sig større interesse for dialogen, end Aalborg Renovation kan nå at facilitere i den afsatte tid for markedsdialogen.

Markedsdialogen skal således afdække:

Primært for leverandører af renovationsbiler

• Hvilke typer drivmidler renovationsbiler kan leveres med.

Herunder komprimatorbiler, komprimatorbiler med kran og kroghejsbiler

Herunder gældende for hhv. 2-, 3- og 4-akslede renovationsbiler.

• Hvad leveringstiden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvad prisniveauer for renovationsbiler er med de forskellige typer drivmidler, i 2023 samt forventninger om prisniveauer for en 5-årig tidshorisont.

• Forventninger til prioritering af produktionskapacitet af renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler

• Hvilke påfyldnings- og opladningstider der er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler. Herunder slow/fast påfyldning/opladning samt ladekapacitet ved slow/fast

• Hvad virkningsgraden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvad garantiperioden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvordan mulighederne er for dag-til-dag service for renovationsbilerne.

Primært for renovatører

• Hvordan niveauer for tømningspriser relativt vil være ved brug af komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvor mange tømninger i hhv. by-, land- og sommerhusområder renovatøren forventer at kunne gennemføre pr. dag med komprimatorbil med de forskellige typer drivmidler. Ved interesse kan cirkatal for antal tømningsenheder i de 3 distrikter rekvireres ved henvendelse til den ovenfor nævnte kontaktperson.

• Hvorvidt renovatøren vil kunne benytte flerholdsskift ved brug af komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvilke komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler, som renovatøren vurderer at kunne anvende til indsamlingen.

• Hvordan mulighederne er for dag-til-dag service for renovationsbilerne.

Forudsætninger for udbud af indsamling

Indsamlingen af mad- og restaffald skal ske i særskilte poser, som den enkelte husstand sorterer affaldet i. Poserne skal afleveres intakte på modtageanlægget, hvorfor en forudsætning for indsamlingen vil være, at komprimatorbiler må komprimere med et tryk på maksimalt 350 kg/m3.

Aalborg Renovation forestår indsamlingen af mad- og restaffald i Distrikt Midt, som omfatter Storaalborg og Nørresundby, mens der udbydes tre distrikter, som omfatter omegnsbyer, landområder og sommerhusområder i Aalborg Kommune. Det forventes, at kontrakten opdeles i delkontrakter, hvorfor der skal ses bort fra oplysningen i ovenstående punkt II.1.5).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Frist for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 er mandag d. 30/01 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 5 og uge 6.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest to dage efter tilbagemeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023

Send til en kollega

0.078