23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 025-072045
Offentliggjort
03.02.2023
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Aalborg Renovation

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald


Aalborg Renovation

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 013-035035)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Dahl
E-mail: anders.dahl@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25204970
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende EU-udbud af indsamling af madaffald og restaffald i en del af Aalborg Kommune.

I den forbindelse ønsker Aalborg Renovation at afholde en markedsdialog om brug af renovationsbiler med alternative drivmidler. Da Aalborg Renovation selv forestår affaldsindsamling og derfor løbende indkøber renovationsbiler, vil markedsdialogen også indeholde forhold om indkøb af øvrige renovationsbiler, og derfor har ordregiver som supplerende CPV-koder tilføjet koderne for renovationsbiler mv.

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører og renovatører har mulighed for at vise, om og i hvilket omfang de kan levere og anvende renovationsbiler på forskellige typer drivmidler, fx, diesel (HVO), el, biogas, brint, hybrid.

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 013-035035

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.14)
I stedet for:

Frist for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 er mandag d. 30/01 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 5 og uge 6.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest to dage efter tilbagemeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.

Læses:

Fristen for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 ændres til fredag den 10. februar 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 7 og uge 9.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen senest den 14. februar 2023.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Ordregiver forlænger hermed svarfristen for markedsdialogen, således at flere markedsaktører har mulighed for at deltage.

Send til en kollega

0.062