23948sdkhjf

To ens Tesla-sager med forskelligt udfald

JURA: Ænkenævnet har behandlet to enslydende sager om Tesla’s selvkørende funktion.

JURA: Det er næppe overraskende, at jeg som regel er temmelig tilfreds med Ankenævn for Biler og de afgørelser, der bliver truffet. Jeg finder jo, at det er godt for hele branchen, og at der som regel træffes juridisk korrekte og saglige afgørelser. Jeg ser det bl.a. som min opgave at medvirke til at det sker.

Derfor bliver jeg også lidt trist, når jeg oplever, at der alligevel bliver truffet afgørelser, som "stritter" til hver sin side i nogle sager, som umiddelbart synes ensartede. Jeg anerkender selvfølgelig, at to sager aldrig vil være fuldstændig ens, og at selv små detaljeforskelle kan gøre en forskel i udfaldet.

På ovenstående baggrund ser jeg mig alligevel nødsaget til at fremhæve to sager, som har været behandlet på de sidste par møder. Begge sager omhandler Tesla’er og i begge sager er problematikken, at klagen går på, at bilerne ikke har en fuldt selvkørende funktion, kaldet Full Self Driving (FSD), hvilket klagerne havde forventet ud fra de beskrivelser, som sælgerne havde givet af bilerne i annonceteksterne.

Det er selvfølgelig to forskellige forhandlere og to forskellige biler med forskellige beskrivelser af udstyr og funktioner, men grundlæggende er det den samme problematik, nemlig at en sælger har givet en beskrivelse af bilens udstyr, således som han forstår det, og kunden har haft en anden forventning, dels ud fra det beskrevne og måske også ud fra kundens kendskab til Tesla.

To forskellige udfald

Imidlertid når nævnet til to helt forskellige resultater i de to sager. I den ene sag får kunden ikke medhold, og i den anden sag får kunden et afslag i købesummen. I begge sager er der afgivet dissens. I den hvor klager ikke får medhold har forbrugersiden FDM afgivet dissens, og i den, hvor klager får medhold, har jeg som repræsentant for forhandlersiden afgivet dissens.

I den første sag var i annonceteksten anført, at bilen, som er fra 2019, har "Full self-driving computer/Hardware 3,0 - Autopilot" samt selvfølgelig en masse andet udstyr, som ikke har relevans for sagen.

Bilen havde imidlertid ikke FSD softwaren, som skulle til for at bilen var "selvkørende", hvilket ville koste ca 50.000 kr. Som nævnt fik klageren ikke medhold i denne sag med følgende begrundelse: #Med den anvendte formulering i salgsannoncen kan det ikke anses for aftalt, at bilen er udstyret med "Full Self Driving"-funktionen. Det er heller ikke bevist, at det mellem parterne er aftalt at bilen havde denne dette udstyr. Der kan derfor ikke gives medhold i klagen."

Dissensen gik på at den nævnte formulering i annoncen vil efterlade en forbruger med en forståelse af, at bilen er konfigureret med den nævnte funktion.

Tesla fra 2017

I den anden og nyeste sag drejede det sig om en Tesla fra 2017. I annonceteksten var anført "Autopilot 2 FSD" samt selvfølgelig en lang række yderligere forhold som ikke vedrører sagen, bortset fra en forkert beskrivelse af lydanlægget, som sælger anerkendte som en fejl.

I sagen kom det frem, at den anførte beskrivelse ikke var en beskrivelse som fandtes, men at Autopilot 2 var en korrekt beskrivelse for bilens udstyr, da den var ny. Bilen var ikke fuldt selvkørende men havde det udstyr, som var tilgængeligt i 2017. Ifølge en sagkyndig kunne bilen dog fra fabrikken have været bestilt med en opgradering med "Full Self-Driving Computer eller FSD Computer" (Hardware 3 / AP3), hvilket den imidlertid ikke var, og hvilket heller ikke var angivet i annonceteksten.

På trods af disse oplysninger nåede nævnets flertal frem til at klageren skulle have medhold begrundet i at "det efter den sagkyndiges erklæring lægges til grund at bilen ikke er udstyret med det annoncerede udstyr, klager har reklameret over."

Der foreligger derfor en mangel ved bilen. Klager tilkendes derfor et samlet afslag på 25.000 kr. dækkende både den manglende FSD funktion og det forkert beskrevne lydudstyr hvor andelen til lydudstyret nok udgør de 5.000 kr.

Min dissens gik på at bilen var beskrevet korrekt i forhold til i bilen værende udstyr (AP2), og ikke var beskrevet med opgraderingen (AP3), som havde været nødvendig for, at den var eller kunne blive, fuldt selvkørende. Der er altså tale om to helt forskellige udfald, og hvad var det så sælgerne havde skrevet. I den første sag stod der "Full self-driving computer/Hardware 3,0 - Autopilot" og i den anden sag stod der "Autopilot 2 FSD". I den første sag fremgår ordene computer og hardware, i den anden blot FSD, udover den korrekte angivelse af Autopilot AP2.

Forbrugere i vildrede

Hvordan skal en forbruger kunne gennemskue disse forskelle og hvordan skal den forhandler, der sælger bilerne kunne gennemskue det, og måske især på Tesla’er ?

Man kan måske sige, at i den anden sag skulle forhandleren have undladt at skrive FSD, da det af en Tesla-kunde kunne opfattes som "full self-driving", men er det værre end at sælgeren i den første sag skriver ordene "Full self driving" og så med tilføjelsen "computer". Det synes jeg jo ikke, og derfor mener jeg også at disse to sager burde have fået det samme udfald, og at ankenævnet skal sørge for, at der er en rød tråd i afgørelserne - uanset at to sager ikke er ens.

Konsekvensen af afgørelser som disse er jo, at man må opfordre forhandlerne til ikke at skrive noget, som de er i tvivl om, eller som kan misforstås, hvilket kan betyde, at nogle informationer slet ikke bliver givet, hvis man ikke er 100 % sikker.

Og endnu en gang må jeg selvfølgelig opfordre til, at der læses grundig korrektur på annonceteksterne, da vi jo stadig ser uendelig mange sager

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.188