23948sdkhjf

Når tandremmen ikke bliver udskiftet

JURAKLUMME: Kan et værksted stilles til ansvar for ikke at have udskiftet en tandrem uden for det anbefalede interval?

JURA Hvem bærer egentlig ansvaret for at vedligeholde en bil ? Er det ejeren selv eller er det værkstedet, som kunden har overladt bilen til, for at få udført service eftersyn ?

Svaret kan nok gradbøjes en del. Hvis en kunde har tegnet en serviceaftale med en given leverandør, som påtager sig at udføre service og reparationer efter planen, må det utvivlsomt være det pågældende værksted, der har ansvaret, i hvert fald hvis kunden stiller bilen til rådighed rettidigt.

Men hvad nu med de kunder som skifter mellem forskellige værksteder, og hvor serviceintervallerne har rykket sig i forhold til de tids- eller kilometermæssige intervaller, som oprindelig er beskrevet.

Vil det f.eks. være et værksteds ansvar, at en tandrem ikke bliver skiftet, hvis intervallet allerede er overskredet, og hvis det pågældende værksted ikke har bilen i hænderne tidligere ? Eller er et værksted forpligtet til at orientere en kunde om, at skifteinterval formentlig nås inden næste eftersyn?

En sådan sag har været forelagt ankenævnet, og som det ofte er tilfældet, er det selvfølgelig et meget konkret tilfælde.

Bilen havde kørt 201.000 km

Klageren havde indleveret sin bil til "stort service" hos et ikke-mærke værksted. Bilen havde på det tidspunkt kørt ca. 201.000 km. Ifølge serviceplanen var skifteintervallet 180.000 km eller 10 år, og bilen var endnu ikke 10 år gammel.

Da bilen havde kørt 218.000 km. havarerede den på grund af manglende udskiftning af tandrem. Klageren mente at værkstedet skulle have påset om tandremmen var skiftet ved det rettidige interval - altså ved 180.000 km.

Klager havde ikke specifikt bestilt tandremsskift, men udelukkende stort service.

Bilen havde imidlertid tidligere været til service på et andet værksted ved ca. 172.000 km. - altså 8.000 km før det anbefalede skifteinterval - hvor tandremmen heller ikke var blevet skiftet. Klager mente derfor også, at dette værksted kunne stilles til ansvar for ikke at have vejledt ham om, at skifteintervallet nærmede sig, og i hvert fald ville være nået inden næste rettidige service.

Begge værksteder afviste klagerens krav. I det ene tilfælde med at skifteintervallet ikke var nået og i det andet med, at det forventedes at tandremmen var skiftet ved det første service, og at det udførte service ikke indeholdt udskiftning af tandrem, hverken ud fra kilometer eller alder. Det lå fast at klager ikke i nogen af tilfældene specifikt havde bedt om udskiftning af tandrem.

Sagen gav anledning til en del diskussion blandt nævnets medlemmer. Diskussionen baserede sig på, hvem der havde ansvaret og hvis risiko det var, at tandremmen ikke blev skiftet, når bilen ikke længere fulgte serviceplanen fuldt ud.

Den ene holdning var, at det helt klart er bilejerens ansvar at bilen serviceres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, herunder også at en tandrem skiftes i tide.

Den anden holdning var, at når en bil indleveres til et værksted af en forbruger må denne i almindelighed kunne forvente, at servicering sker i overensstemmelse med den konkrete bils serviceplan, herunder også at det påses, om en tandrem er udskiftet eller ej.

Flertalsafgørelse

Som det nok kan forventes blev det ikke en enstemmig afgørelse, men en afgørelse, hvor flertallet fandt, at det var ejerens ansvar, at sikre sig at tandrem blev skiftet rettidigt, og herunder altså også at være bekendt med intervallet for udskiftningen.

Mindretallet fandt, at det værksted der havde udført det seneste eftersyn var ansvarlig for skaden, ved ikke at have påset om tandremmen var skiftet, uanset klager ikke specifikt havde bedt om udskiftning.

Mindretallet fandt ligeledes at det værksted, som havde udført service 8.000 km inden skifteintervallet blev nået burde have orienteret kunden om, at udskiftningsintervallet nærmede sig, men fandt dog ikke at det var ansvarspådragende.

Begge værksteder frikendt

Konklusionen blev altså at begge værksteder gik fri, og at klager selv måtte stå med omkostningerne til reparation af bilen.

Ud fra den afgørelse må det ligge klart ,at bilejeren selv har ansvaret for at påse hvornår vigtige udskiftninger skal foretages.

Man kan så godt spørge sig selv om det er for vidtrækkende, og om bilejeren med de tilgængelige serviceoplysninger på nye biler overhovedet har mulighed for at finde disse oplysninger.

Under alle omstændigheder må læren dog også være, at det vil være en god serviceoplysning til kunden, at man nærmer sig et skifteinterval, men at det ikke kan betegnes som en juridisk forpligtelse.

Måske man som værksted også skal være ekstra påpasselig med at undersøge, om en tandrem er skiftet, hvis man får en bil ind, hvor intervallet er overskredet, men på den anden side kan man også spørge hvor længe man skal blive ved med det, vil det være ved både 2. og 3. eftersyn efter intervallet - næppe, vil jeg vurdere. Og for dem hvor man nærmer sig intervallet, vil det altid være en god serviceoplysning at anføre det på fakturaen.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.11