23948sdkhjf

Brancheanalyse: Indtjeningen falder hos halvdelen af de største forhandlere

Ejner Hessel skiller sig ud blandt bilforhandlerne med en vækst på næsten 1. mia. kr. Mange forhandlere var ramt af forsyningsproblemer

Motor-magasinets analyse af de 100 største bilforhandlere i Danmark, viser at 54 af forhandlerne tjener mindre det seneste regnskabsår end året før. Samlet set tjener de 100 forhandlere 1,7 mia. kr. før skat, hvilket er et fald i forhold til de 1,8 mia. kr. branchen tjente i rekordåret 2021. Indtjeningen ligger dog fortsat i den høje ende og er branchens næst bedste samlede resultat. 

Motor-magasinets gennemgang af de 100 regnskaber viser da også, at 94 pct. af virksomhederne, som tager stilling til om de er tilfredse med resultaterne eller ej, er tilfredse.

Mercedes leverer varen

En virksomhed, der har særlig god grund til at være tilfreds er Ejner Hessel Holding. Når det kommer til omsætningsvækst, er Ejner Hessel topscorer, med en vækst på næsten 1 mia. kr. Virksomheden, der især er kendt som forhandler af Mercedes-Benz, ender også ud med branchens største resultat før skat på 466 mio. kr., hvilket er 56 mio. kr. mere end året før. Et fortsat øget salg af elbiler og et positivt brugtvognsmarked, har bidraget til en højere aktivitet end forventet hos den familieejede bilgigant.

Det tyder på at særligt salget af Mercedes går godt. En anden Mercedes forhandler, Mercedes-Benz CPH, har nemlig også vækst i omsætningen og leverer branchens tredje største omsætningsvækst på næsten en halv mia. kr., dertil kommer branchens tredje største vækst i driftsresultatet, på 40 mio. kr. Mercedes-Benz CPH skriver i ledelsesberetningen at, udover et godt brugtvognsmarked, har tilgængeligheden af nye biler fra fabrikken ligeledes været god. Det har derfor været muligt for virksomheden at imødekomme den efterspørgsel, der har været gennem året.

Mercedes-Benz CPHs ejer, Mercedes-Benz Danmark, har i øvrigt solgt truck-divisionen fra til Ejner Hessel Holding i løbet af regnskabsåret. Der er fra hovedkvarteret i Stuttgart ligeledes truffet en beslutning om at undersøge mulighederne for at sælge koncernens Mercedes-Benz forhandlere fra på en række markeder, herunder Danmark. Der forventes en afklaring på dette i første halvdel af 2024.

Mangel på biler presser BMW forhandler

Anderledes ser det ud for sidste års højdespringer Jan Nygaard, der efter branchens største vækst i 2021, nu har branchens største tilbagegang på toplinjen. Samtidig har BMW og Miniforhandlerne branchens næst største tilbagegang på driftsresultatet og resultatet før skat. Ifølge selskabets ledelsesberetning havde Jan Nygaard ellers det bedste første kvartal nogensinde, men modsat Mercedes-Benz, har leverancerne af nye biler fra fabrikkerne været ustabile, særligt på grund af krigen i Ukraine, hvor mange af fabrikkernes underleverandører holder til. Jan Nygaard har derfor ikke kunne imødekomme den høje efterspørgsel. 

I ledelsesberetningen skriver selskabet desuden at en høj inflation og høje renter også har medvirket til at selskabet solgte 36 pct færre biler end året før. Selvom selskabet har tilbagegang i forhold til 2021, er det dog værd at bemærke, at selskabets præsentationer fortsat ligger væsentligt over niveauet fra før 2021.

Vækst rammer ikke bundlinjen

Semler Mobility Retail beretter også om at leveranceproblemer på nye biler gjorde, at kundernes efterspørgsel ikke kunne imødekommes. Dertil kom rentestigninger og øgede omkostninger, som dæmpede efterspørgslen sidst på året. 

Afledt af leveranceudfordringerne har brugtvognsmarkedet til gengæld været godt, da det har været nemmere at afsætte de brugte biler, og til en højere pris. Ikke desto mindre, har Semler Mobility Retail, trods branchens næst største omsætningsvækst, branchens største tilbagegang på resultatet før skat. Et resultat der trods et fald på 170 mio. kr. før skat fortsat er branchens næst bedste.

Billedet med et faldende resultat, trods omsætningsvækst er generelt for branchen, for mens hver syvende der oplyser omsætning vækster, så tjener lidt over halvdelen mindre end året år.

Salg af ejendomme booster indtjeningen

Blandt virksomhederne med fremgang markerer Anden A/S sig med branchens største stigning på driftsresultatet. Virksomheden tjener 83 mio. kr. mere end året før, og lander et samlet driftsresultat på 139 mio. kr. I ledelsesberetningen skriver selskabet at en avance på ejendomme trækker resultatet op med 101 mio. kr. før skat.

Selskabet bag Auto-Centralen - KJ2 Holding, Kolding – øger til gengæld resultatet før skat mest, med 86 mio. kr. Også her spiller ejendomssalg en rolle. KJ2 Holding tjener i alt 127 mio. kr. før skat, og fortæller at resultatet er væsentligt påvirket af avancer i forbindelse med salg af kapitalandele i en associerede virksomhed, fast ejendom samt gevinster ved omlægninger af lån. I alt løber de ekstraordinære indtægter op i ca. 79 mio. kr.

Flere underskud

Selvom indtjeningskurven ikke har lidt et stort knæk, stiger antallet af virksomheder med underskud markant fra ét til 11, med Autohave som den hårdest ramte. Udviklingen i markedsforholdene har givet Autohave et dårligere resultat end forventet, dertil kommer interne omstruktureringer med udskiftninger i ledelsen som har påvirket virksomhedens drift.

Forventer stilstand eller tilbagegang

Som ovenstående eksempler viser er branchen delt i to, hvad angår indtjeningen, af forskellige årsager. Værd at bemærke er dog at branchen, over en bred kam, forsat kører i et højt indtjeningsgear, trods en smule tilbagegang. For det kommende regnskabsår forventer de fleste forhandlere enten at holde niveauet, eller et mindre fald. 

Leveringssituationen har til dels normaliseret sig, men til gengæld er efterspørgslen faldet, blandt andet som følge af inflation og høje renter. Dertil kommer faldende priser på brugte biler, som følge af den normaliserede leveringssituation.

Forhandlerne kort fortalt

Blandt de bilforhandlere som oplyser omsætning, falder andelen af virksomheder med vækst. Omkring hver syvende har omsætningsvækst, mod næsten hver niende året før. Samlet set har forhandlerne en vækst på 9 pct.

63 af de 100 forhandlere øger bruttoresultaterne, som samlet set stiger med 5,4 pct.

54 af de 100 virksomheder har tilbagegang på resultatet før skat, og samlet set tjener de 100 virksomheder 4,5 pct. mindre end året før.

Antallet af underskud er steget markant fra kun 1 i det foregående regnskabsår til 11 i det seneste regnskabsår.

Antallet af ansatte stiger med 502 fuldtidsansatte svarende til 4,5 pt., 38 virksomheder reducerer i medarbejderstaben.

De gennemsnitlige overskuds- og afkastningsgrader falder, men soliditeten stiger.

Noter til analysen

Analysen er lavet på baggrund af de 100 bilforhandlere i Danmark, målt på antal ansatte.

Tabellerne viser de 30 ud af de 100 forhandlere, som har præsteret bedst indenfor de enkelte regnskabstal.

69 ud af de 100 forhandlere regnskaber følger kalenderåret således at regnskabsbøgerne er lukket den 31. december 2022.

Omsætning (mio. kr.) 2022 2021
---
Semler Mobility Retail A/S 8832,6 8149,3
Ejner Hessel Holding A/S 7801,8 6836,1
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 3819,5 3470,5
Nielsen Car Group ApS 2586,0 2263,8
Via Biler Gruppen A/S 2312,2 2155,6
Mercedes-Benz CPH A/S 2204,1 1725,2
P. Christensen, Odense, Holding A/S 2173,4 2088,6
Jan Nygaard A/S 2143,1 2351,4
Anden A/S 2064,5 1968,9
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 2054,2 1660,1
Andersen & Martini Gruppen ApS 1750,0 1428,4
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 1512,2 1208,6
Uggerhøj Holding ApS 1329,2 1274,0
Nellemann A/S 1133,0 938,2
CAR Holding A/S 1039,7 1000,0
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 698,6 675,0
Bent Pedersen A/S 637,8 574,3
C. A. Larsen Automobiler A/S 622,9 693,3
Bin2Bil (Tom Frederiksen Holding ApS) 504,1 517,2
ERA Biler A/S 493,4 546,7
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 474,8 408,9
Sand Jensen Automobiler A/S (S.J. af 07. juni 2019 ApS) 457,6 532,2
Louis Lund A/S 450,5 404,5
Bilhuset Elmer A/S 340,2 324,2
A/S Mogens Frederiksen Automobiler 310,2 315,6
Erik Maibom A/S 281,7 301,4
Benny Djarlo Automobiler A/S 247,5 252,2
Frimann Biler A/S 233,6 242,9
Lars Haldrup Petersen Holding A/S 160,2 136,0
Bil-Go i Køge A/S 160,0 123,6
---
Bruttoresultat (mio. kr) 2022 2021
---
Ejner Hessel Holding A/S 1314,2 1136,3
Semler Mobility Retail A/S 929,1 1001,4
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 393,0 389,9
Nielsen Car Group ApS 340,8 319,1
Anden A/S 295,0 205,0
P. Christensen, Odense, Holding A/S 275,7 267,5
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 270,7 222,2
Via Biler Gruppen A/S 213,3 214,5
Mercedes-Benz CPH A/S 195,1 150,9
Jan Nygaard A/S 181,9 246,0
Uggerhøj Holding ApS 180,1 167,3
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 155,2 140,1
BCA Auto Aktion A/S 133,4 98,8
Andersen & Martini Gruppen ApS 110,5 109,1
CAR Holding A/S 105,8 114,9
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 88,6 90,9
Nellemann A/S 79,8 63,3
Bin2Bil (Tom Frederiksen Holding ApS) 75,1 74,2
Krogsgaard-Jensen A/S 65,3 74,3
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 63,4 63,9
Louis Lund A/S 62,2 56,6
C. A. Larsen Automobiler A/S 61,6 76,8
ERA Biler A/S 61,5 58,3
Gunner Due Biler Køge A/S 56,7 57,6
Brdr. Hosbond A/S 55,5 51,5
Arne Stubbe Automobiler (Stubbe Holding A/S) 55,1 51,0
Henrik Wessel Holding ApS 53,3 51,1
Bil & Co. A/S 50,3 45,1
Villy Vejrup A/S 50,1 28,9
Bent Pedersen A/S 49,1 42,6
---
Driftsresultat (mio. kr) 2022 2021
---
Ejner Hessel Holding A/S 493,4 435,2
Semler Mobility Retail A/S 195,0 349,5
Anden A/S 138,7 55,8
BCA Auto Aktion A/S 86,9 59,1
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 74,2 48,1
Nielsen Car Group ApS 64,5 49,6
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 62,9 86,8
Jan Nygaard A/S 57,7 126,7
Mercedes-Benz CPH A/S 50,3 12,4
P. Christensen, Odense, Holding A/S 45,9 60,7
Via Biler Gruppen A/S 37,8 54,9
Bent Pedersen A/S 30,7 23,9
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 30,0 29,2
Uggerhøj Holding ApS 25,5 26,9
Louis Lund A/S 20,9 16,2
Villy Vejrup A/S 19,4 9,8
Bjørn Canning's Eftf. A/S 18,0 14,0
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 17,9 23,2
Nellemann A/S 16,5 9,1
Dahl Pedersen A/S 15,9 14,8
Daugaard Biler A/S 15,1 24,3
Bil & Co. A/S 15,0 13,3
MTH Biler A/S 14,9 9,9
Autohuset Hørsholm A/S 14,3 8,6
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 13,7 18,7
AT Biler A/S 12,9 12,0
ERA Biler A/S 11,0 10,7
Novabil A/S 10,9 8,8
N. Kjær Bilcentret A/S, Svendborg 10,0 14,4
Jydsk Automobil Centrum A/S 9,6 4,8
---
Resultat før skat (mio. kr) 2022 2021
---
Ejner Hessel Holding A/S 466,0 408,2
Semler Mobility Retail A/S 161,6 331,8
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 127,0 40,7
Anden A/S 104,6 47,9
BCA Auto Aktion A/S 99,0 65,1
Jan Nygaard A/S 57,0 125,2
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 50,5 76,9
Mercedes-Benz CPH A/S 48,4 13,1
Nielsen Car Group ApS 43,3 38,0
P. Christensen, Odense, Holding A/S 35,6 50,9
Via Biler Gruppen A/S 33,1 51,1
Bent Pedersen A/S 28,8 22,9
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 26,3 26,6
Uggerhøj Holding ApS 24,1 25,3
Louis Lund A/S 20,4 16,1
Villy Vejrup A/S 20,4 11,1
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 17,8 19,5
Sand Jensen Automobiler A/S (S.J. af 07. juni 2019 ApS) 17,7 19,0
Bjørn Canning's Eftf. A/S 16,1 11,1
Dahl Pedersen A/S 15,0 14,1
Daugaard Biler A/S 14,8 24,1
Nellemann A/S 14,8 7,8
MTH Biler A/S 14,4 9,4
Bil & Co. A/S 14,0 12,7
Autohuset Hørsholm A/S 13,4 8,1
AT Biler A/S 12,0 11,2
ERA Biler A/S 10,8 10,4
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 10,6 15,2
Novabil A/S 10,5 8,3
N. Kjær Bilcentret A/S, Svendborg 9,4 14,0
---
Egenkapital (mio. kr.) 2022 2021
---
Ejner Hessel Holding A/S 1250,8 979,1
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 451,7 423,4
Semler Mobility Retail A/S 321,3 452,1
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 292,9 186,7
Nielsen Car Group ApS 276,9 230,0
Anden A/S 272,0 182,2
P. Christensen, Odense, Holding A/S 202,6 184,1
Jan Nygaard A/S 184,1 173,0
Via Biler Gruppen A/S 179,0 177,2
Uggerhøj Holding ApS 154,6 141,8
Sand Jensen Automobiler A/S (S.J. af 07. juni 2019 ApS) 142,2 131,9
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 135,7 118,9
BCA Auto Aktion A/S 113,7 85,4
Arne Stubbe Automobiler (Stubbe Holding A/S) 102,6 95,0
Krogsgaard-Jensen A/S 76,2 71,6
Mercedes-Benz CPH A/S 73,8 37,8
Bent Pedersen A/S 69,3 59,0
C. A. Larsen Automobiler A/S 66,2 68,2
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 63,7 58,9
Louis Lund A/S 61,5 55,5
Andersen & Martini Gruppen ApS 60,2 66,6
Bilcentret Charlottenlund (Scotwin Holding ApS) 60,0 55,4
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 57,1 45,5
Lars Haldrup Petersen Holding A/S 56,5 53,3
Bin2Bil (Tom Frederiksen Holding ApS) 56,3 51,5
Finn Allan Eriksen Automobiler (D. Eriksen Holding ApS) 54,4 51,5
Dahl Pedersen A/S 53,1 51,4
Mogens Christensen Viborg A/S 51,9 50,8
AT Biler A/S 49,2 44,5
Villy Vejrup A/S 45,9 25,2
---
Ansatte 2022 2021
---
Ejner Hessel Holding A/S 1288 1119
Semler Mobility Retail A/S 1253 1154
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 642 599
Nielsen Car Group ApS 431 429
P. Christensen, Odense, Holding A/S 378 358
Anden A/S 370 358
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 352 351
Via Biler Gruppen A/S 335 313
Mercedes-Benz CPH A/S 321 308
Uggerhøj Holding ApS 284 267
Andersen & Martini Gruppen ApS 256 235
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 250 237
Jan Nygaard A/S 222 210
CAR Holding A/S 178 190
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 165 169
C. A. Larsen Automobiler A/S 141 143
Bin2Bil (Tom Frederiksen Holding ApS) 141 140
Nellemann A/S 125 109
Bent Pedersen A/S 124 120
Brdr. Hosbond A/S 112 108
Krogsgaard-Jensen A/S 111 109
Henrik Wessel Holding ApS 104 105
AT Biler A/S 102 104
ERA Biler A/S 101 101
Bilhuset Elmer A/S 101 103
MTH Biler A/S 94 85
Villy Vejrup A/S 93 42
Louis Lund A/S 92 92
Gunner Due Biler Køge A/S 89 86
Arne Stubbe Automobiler (Stubbe Holding A/S) 86 89
---
Overskudsgrad (%) 2022 2021
---
Anden A/S 6,7% 2,8%
Ejner Hessel Holding A/S 6,3% 6,4%
Bent Pedersen A/S 4,8% 4,2%
Bil-Go i Køge A/S 4,8% 4,4%
Louis Lund A/S 4,6% 4,0%
Aunsbjerg (AAN Holding ApS) 3,8% 5,7%
KJ2 Holding, Kolding ApS (Auto-Centralen) 3,6% 2,9%
Benny Djarlo Automobiler A/S 3,2% 3,4%
Lars Haldrup Petersen Holding A/S 3,1% 4,2%
Erik Maibom A/S 2,9% 2,8%
Frimann Biler A/S 2,9% 2,5%
Jan Nygaard A/S 2,7% 5,4%
Nielsen Car Group ApS 2,5% 2,2%
Mercedes-Benz CPH A/S 2,3% 0,7%
ERA Biler A/S 2,2% 2,0%
Semler Mobility Retail A/S 2,2% 4,3%
P. Christensen, Odense, Holding A/S 2,1% 2,9%
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 2,0% 2,4%
Karvil Biler (B. Bøllingtoft Holding ApS) 2,0% 2,8%
Uggerhøj Holding ApS 1,9% 2,1%
Sand Jensen Automobiler A/S (S.J. af 07. juni 2019 ApS) 1,8% 2,7%
Virum Motor Co. A/S 1,7% 1,1%
Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S 1,6% 2,5%
Bin2Bil (Tom Frederiksen Holding ApS) 1,6% 1,7%
Via Biler Gruppen A/S 1,6% 2,5%
Nellemann A/S 1,5% 1,0%
A/S Mogens Frederiksen Automobiler 1,0% 1,5%
Andersen & Martini Gruppen ApS 0,3% 1,7%
C. A. Larsen Automobiler A/S 0,2% 2,6%
CAR Holding A/S -0,1% 0,9%
---
Afkastningsgrad (%) 2022 2021
---
BCA Auto Aktion A/S 36,4% 25,9%
Villy Vejrup A/S 28,8% 27,3%
Bil & Co. A/S 23,0% 21,2%
Anden A/S 23,0% 7,1%
Jydsk Automobil Centrum A/S 21,2% 13,4%
Bjørn Canning's Eftf. A/S 21,1% 22,0%
Bent Pedersen A/S 20,3% 17,6%
Bil-Go i Køge A/S 19,2% 12,4%
Kim Augustsen A/S 19,2% 13,0%
N. Kjær Bilcentret A/S, Svendborg 19,1% 27,7%
Auto-Forum Roskilde A/S 19,0% 10,1%
Daugaard Biler A/S 18,8% 30,2%
Dahl Pedersen A/S 18,0% 15,7%
Ejner Hessel Holding A/S 17,3% 19,8%
Autohallen. Kalundborg A/S 17,2% 22,0%
Novabil A/S 16,6% 14,3%
Autohuset Hørsholm A/S 16,0% 11,9%
Niels og Morten Petersen A/S 15,7% 18,7%
Max Due A/S 15,2% 10,7%
Auto Lindvang (TLI Holding ApS) 14,6% 7,7%
Bilbutikken A/S 14,2% 14,7%
LKJ Biler, Vejen A/S 13,8% 14,0%
Jan Nygaard A/S 13,6% 33,6%
Frimann Biler A/S 13,5% 12,5%
MTH Biler A/S 13,4% 9,7%
Næstved Autocenter A/S 13,3% 16,4%
Louis Lund A/S 12,8% 11,5%
Bojsen Biler A/S 11,8% 10,3%
Pedersen & Nielsen Automobilforretning Holding A/S 11,6% 11,7%
Højland Biler A/S 11,5% 11,8%

Artiklen er en del af temaet Autobranchens Top 100.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.096