23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 012-023828
Offentliggjort
17.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Udbud vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
E-mail: fmi-id-slu11@mil.dk
Telefon: +45 72811400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalerne vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalerne omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalerne omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører. Forsvaret vil indgå 2 (to) rammeaftaler på 4 (fire) forskellige typer teleskoplæssere, hvor den ene rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af 3 (tre) forskellige typer teleskoplæssere (let), (mellem) og (tung), og den anden rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (svær). Indholdet af de 2 (to) rammeaftaler beskrives nærmere i afsnit II. 2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (let, mellem og tung)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50100000
50110000
34300000
34320000
42400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af teleskoplæsserne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen er landsdækkende.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (let, mellem og tung).

Denne rammeaftale (delaftale 1) vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (let, mellem og tung). Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører.

Teleskoplæssere anvendes af operative kapaciteter henhørende under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og anvendes indenfor logistik og konstruktionstjenester til håndtering af containere og andre byrder med en maksimal totalvægt på 16 tons. Teleskoplæsserne udgør den primære containerhåndteringskapacitet i lette misioner, og i tunge missioner den sekundære containerhåndteringskapaciet som supplement til topløftere. Teleskoplæssere af typerne (let, mellem og tung) på denne delaftale skal primært anvendes til følgende:

Tslæs let:

Denne type er en kompakt og terrængående teleskoplæsser, som anvendes til en bred vifte af løfte- og læsseopgaver. Tslæs let kan kunne køre ind i, og håndtere paller, i en standard ISO container. Ydermere skal den have tilstrækkelig løftekraft til at kunne håndtere forskellige typer af lastede paller. Tslæs let dækker Forsvarets behov for mindre terrængående gaffeltrucks.

Tslæs mellem:

Denne type anvendes både som løfte- og læssemaskine samt med mandskabskurv. Tslæs mellem anses både som værende en logistik- og entreprenørmaskine, og anvendes i arbejdet med lejropbygning og drift.

Tslæs tung:

Denne type anvendes i logistikopgaver hvor mellemtunge byrder løftes. Med rullegafler kan denne type også losse og laste fly, og har samtidig en løftekapacitet der muliggør håndtering af tomme containere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Alle dele af Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (svær)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50100000
50110000
34300000
34320000
42400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af teleskoplæsserne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen er landsdækkende.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (svær).

Denne rammeaftale vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (svær). Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører.

Teleskoplæssere anvendes af operative kapaciteter henhørende under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og anvendes indenfor logistik og konstruktionstjenester til håndtering af containere og andre byrder med en maksimal totalvægt på 16 tons. Teleskoplæsserne udgør den primære containerhåndteringskapacitet i lette misioner, og i tunge missioner den sekundære containerhåndteringskapaciet som supplement til topløftere. Teleskoplæssere af typen (svær) på denne delaftale skal primært anvendes til følgende:

Tslæs svær:

Denne type fungerer primært som containerhåndteringskapacitet i nationale såvel som internationale operationer. Tslæs svær skal benyttes til at kunne håndtere lastede 20 FT ISO containere. Ydermere kan denne type anvendes som læssemaskine med påmonteret skovl.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Alle dele af Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 167-408276
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4600005233
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Del 1 - Rammeaftale vedrørende levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne let, mellem og tung

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nicolaisen & Larsen A/S
CVR-nummer: 45150615
Postadresse: Holmegade 58
By: Ulfborg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 6990
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 17 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 474 525.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4600005234
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Del 2 - Rammeaftale vedrørende levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen svær

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: M.J. Hydraulik ApS
CVR-nummer: 26544491
Postadresse: Bødkervej 2A
By: Holbæk
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 192 526.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. V. 2.4 er de evalueringstekniske priser af de vindende tilbud, og er således ikke udtryk for rammeaftalernes endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Vedrørende pkt. II.1.5 - delaftale 1 og delaftale 2): Rammeaftalernes anslåede værdi er 21 000 000 - 24 000 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalernes reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalerne i deres løbetid.

Vedrørende pkt. II. 2.6 - delaftale 1): Rammeaftalens anslåede værdi er 16 000 000 - 17 500 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Vedrørende pkt. II. 2.6 - delaftale 2): Rammeaftalens anslåede værdi er 5 000 000 - 6 500 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020

Send til en kollega

0.078