23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-010953
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indkøb af kranbil til I/S Amager Ressourcecenter


I/S Amager Ressourcecenter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø
</div>

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af kranbil til I/S Amager Ressourcecenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af kranbil til ARC samt tilhørende serviceaftale. Opgaven består af følgende 2 ydelser:

- 1 stk. 3-akslet 26 tons lastbil med kran og kroghejs til containere. Lastbilen skal benyttes til indsamling af storskrald og haveaffald. (Herefter benævnt ”kranbil”),

- Serviceaftale på vedligeholdelse af den indkøbte kranbil i 5 år med mulighed for forlængelse i 3 x 12 måneder til en samlet kontraktperiode for serviceaftalen på op til 8 år.

Krav til kranbil og serviceaftale er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 179 505.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Kranbilen skal leveres til Ved Lergravene 8, 2770 Kastrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af kranbil til ARC samt tilhørende serviceaftale. Opgaven består af følgende 2 ydelser:

- 1 stk. 3-akslet 26 tons lastbil med kran og kroghejs til containere. Lastbilen skal benyttes til indsamling af storskrald og haveaffald. (Herefter benævnt ”kranbil”),

- Serviceaftale på vedligeholdelse af den indkøbte kranbil i 5 år med mulighed for forlængelse i 3 x 12 måneder til en samlet kontraktperiode for serviceaftalen på op til 8 år

Krav til kranbil og serviceaftale er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opgaven indeholder nedenstående option:

- Option 1 - Indkøb af yderligere 1 kranbil samt indgåelse af serviceaftale på denne bil.

ARC tager stilling til hvorvidt der ønskes at udnytte optionen på køb af ekstra kranbil senest 24 måneder efter underskrivelse af kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 113-276608
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ejner Hessel A/S
By: Brande
NUTS-kode: DK041
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 179 502.00 DKK / Højeste bud: 2 179 502.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 9.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, at forberede den nødvendige dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2020

Send til en kollega

0.111