23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 002-002480
Offentliggjort
03.01.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(03.01.2020)
Samsø Redningskorps ApS
8350 Samsø

Tildeling af ambulancekontrakt vedr. Samsø for perioden 2021-2031 til Samsø Redningskorps ApS


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Christian Kappel Kirketerp
E-mail: hankit@rm.dk
Telefon: +45 78414807

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ph.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tildeling af ambulancekontrakt vedr. Samsø for perioden 2021-2031 til Samsø Redningskorps ApS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114121
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven med at levere ambulancetjeneste og liggende sygetransport til Region Midtjylland på Samsø tildeles Samsø Redningskorps ApS for perioden 1.12.2021 til den 30.11.2031. Kontrakten vedrører også patienttransport på Tunø.

Baggrunden for tildelingen er, at der kun er én leverandør på markedet, nemlig Samsø Redningskorps ApS, som har interesse i at byde på den pågældende kontrakt. Dette har en indledende markedsundersøgelse med markedets aktører også fastslået.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114100
50100000
50117200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven med at levere ambulancetjeneste og liggende sygetransport til Region Midtjylland på Samsø tildeles Samsø Redningskorps ApS for perioden 1.12.2021 til den 30.11.2031. Kontrakten vedrører også patienttransport på Tunø.

Baggrunden for tildelingen er, at der kun er én leverandør på markedet, nemlig Samsø Redningskorps ApS, som har interesse i at byde på den pågældende kontrakt. Dette har en indledende markedsundersøgelse med markedets aktører også fastslået.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Der er kun en tilbudsgivergiver, Samsø Redningskorps ApS, som er interesseret i at byde på den pågældende kontrakt. Dette er også fastslået med en indledende markedsdialog med markedets aktører.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Samsø Redningskorps ApS
By: Samsø
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8350
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 115 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldbolden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://http//kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2020

Send til en kollega

0.048