23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 241-591573
Offentliggjort
13.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Odense Renovation A/S

Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere


Odense Renovation A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation A/S
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Transportchef Lars T. Hansen
E-mail: lth@odenserenovation.dk
Telefon: +45 63138222
Fax: +45 63138238

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odenserenovation.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil, ca. 440 HK, Euro 6, med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere i Odense Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, DK-5200 Odense V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil, ca. 440 HK, Euro 6, med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere i Odense Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Pris (inkl. serviceaftale) / Vægtning: 85
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 119-241225
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
Postadresse: Krumtappen 2
By: Odense S
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5260
Land: Danmark
E-mail: rune.bach@scania.dk

Internetadresse: www.scania.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: København
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret eller få tildelt opgaven skal være modtaget i Klagenævnet inden 30

dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet udvalgt. Andre klager skal være

modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende eller maile en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal der betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019

Send til en kollega

0.048