23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 227-556471
Offentliggjort
25.11.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Randers Kommune

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S (forhåndsmeddelese)


Randers Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
Telefon: +45 89151134

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f6b85daa-5a26-4a91-9aeb-e6456ac2b243/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S (forhåndsmeddelese)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af udbudsmateriale i forbindelse med kommende udbud på levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144212
34144213
34144210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Randers Kommune planlægger at udbyde på vegne af Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S levering af tanksprøjter som et udbud med forhandling. Vedlagte materiale sendes derfor i høring, med henblik på at få markedets umiddelbare tilkendegivelse i forhold til at kunne byde ind på det konkurrenceudsatte område.

Vedlagt er:

- Bilag 2 – Kravspecifikation - Høringsversion,

- Bilag 3 – Tilbudsliste – Høringsversion,

- Uddrag af det øvrige udbudsmateriale (udbudsbetingelser + kontrakt).

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer, samt evt. forslag til ændringer.

Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S lægger stor vægt på markedets tilbagemeldinger på høringsmaterialet, særligt i forhold til de udbudte varer og de i kravspecifikationen anførte krav og betingelser. Høringssvarene bedes indeholde uddybende forklaringer og henvise til de steder i kravspecifikationen/tilbudslisten, som svarene/kommentarerne drejer sig om.

Såfremt der er mindstekrav i bilag 2 – Kravspecifikationen som strider mod hinanden, bedes I tilkendegive dette i jeres kommentarer til materialet.

Høringssvar bedes fremsendt via Ethics.

Fristen for indsendelse af svar er den 15.12.2019, klokken 23:59.

Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort og vil i øvrigt blive behandlet efter offentlighedsloven og forvaltningslovens regler.

I det omfang, det vurderes at være sagligt og relevant, tilrettes materialet ud fra høringssvarene, men høringssvarene vil ikke blive besvaret.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/01/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019

Send til en kollega

0.047