23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 076-133438
Offentliggjort
20.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(27.05.2015)

I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

26.5.2015 (12:00)

Læses:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

12.6.2015 (12:00)

Rettelse
(13.06.2015)

Uafsluttet procedureOrdretildelingsproceduren er blevet afbrudtKontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

El-biler og Plug-in Hybridbiler


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Danmark-Københavns: El-køretøjer

2015/S 076-133438

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
David Marc Gurewitsch
2300 Københavns S
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk/tmf

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.kk.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
DANMARK

Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus
2605 Brøndby
DANMARK

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
DANMARK

Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
DANMARK

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
DANMARK

Esbjerg Kommune
Rådhuset, Torvegade 74
6700 Esbjerg
DANMARK

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
DANMARK

Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
DANMARK

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
DANMARK

Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
DANMARK

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
DANMARK

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
DANMARK

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
DANMARK

Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
DANMARK

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
DANMARK

Holbæk Kommune
Jernbanevej 6
4300 Holbæk
DANMARK

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
DANMARK

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
DANMARK

Odder Kommune
Odder Rådhus, Rådhusgade 3
8300 Odder
DANMARK

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
DANMARK

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
DANMARK

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
DANMARK

Ringsted Kommune
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
DANMARK

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
DANMARK

Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg
DANMARK

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
DANMARK

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
DANMARK

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
DANMARK

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
DANMARK

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
DANMARK

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup
DANMARK

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
DANMARK

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DANMARK

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
DANMARK

Klima- & Energi- & Bygningsministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

El-biler og Plug-in Hybridbiler.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

NUTS-kode DK0

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med flere aktører

største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 30

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 3

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 1 og 155 000 000 DKK

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Københavns Kommune indgår hermed et endnu ukendt antal rammeaftaler vedrørende køb og leasing af elbiler og plug-in hybridbiler, på vegne af i alt 35 offentlige myndigheder.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144900, 34100000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Da der er tale om en omfattende rammeaftale, er det ikke på nuværende tidspunkt kendt. Det forventes, at der vil blive indkøbt op til 250 biler Delaftale 1, op til 200 biler på Delaftale 2, op til 140 biler på Delaftale 3 og op til 120 biler på Delaftale 4. Der er udelukkende tale om et skøn, der ikke er bindende for Ordregiver.

Kontrakten kan forlænges op til to gange 12 måneder.

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1Betegnelse: El-biler (køb)

1) Kort beskrivelse

Indkøb af El-biler.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144900, 34100000

3) Mængde eller omfang

Det forventede indkøb ligger mellem 0 og 250 biler.

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 1 og 42 000 000 DKK

4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2Betegnelse: El-biler (operationel leasing)

1) Kort beskrivelse

Operationel leasing af el-biler.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144900, 34100000

3) Mængde eller omfang

Det forventede indkøb ligger mellem 0 og 200 biler.

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 1 og 28 000 000 DKK

4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 3Betegnelse: Plug-in hybridbiler (Køb)

1) Kort beskrivelse

Køb af plug-in hybridbiler.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144900, 34100000

3) Mængde eller omfang

Det forventede indkøb ligger mellem 0 og 140 biler.

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 1 og 49 000 000 DKK

4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 4Betegnelse: Plug-in hybridbiler (Operationel leasing)

1) Kort beskrivelse

Operationel leasing af plug-in hybridbiler.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144900, 34100000

3) Mængde eller omfang

Det forventede indkøb ligger mellem 0 og 120 biler.

Anslået værdi eksklusive moms:

interval: mellem 1 og 36 000 000 DKK

4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ordregiver stiller ikke krav til sikkerhedsstillelse og garantier.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

De nærmere finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer, ligesom den elektroniske faktura skal følge standarderne/retningslinjerne for NemHandel i henhold til bekendtgørelse nr. 354 af 26.3.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder og bekendtgørelse nr. 206 af 11.3.2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

1) Der kræves ingen retlig form.

2) Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium eller tilsvarende, skal erklæring i overensstemmelse med del III.2.1) vedlægges for alle deltagere i sammenslutningen. Tilbud fra en sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium eller tilsvarende, skal vedlægges en erklæring vedrørende fælles befuldmægtiget, som overfor Ordregiver er

tegningsberettiget, samt solidarisk, direkte og ubegrænset hæftelse. Hvis tilbudsgives er et konsortium eller tilsvarende kan der ikke ske ændringer i sammenslutningen uden Ordregivers godkendelse.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Der stilles krav til Leverandørens Samfundsansvar (CSR). De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer og kontaktoplysninger skal fremgå af tilbuddet.

2) Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er udelukket efter Udbudsdirektivets artikel 45 eller lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997, skal tilbudsgiver med tilbuddet indsende erklæring herom.

3) Virksomheder, der befinder sig under omstændighederne som anført i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a-c, e og f, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Virksomheder med forfalden, ubetalt gæld til det offentlige i strid med lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 er tillige udelukket fra at deltage i udbuddet.

4) Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal dokumentation under 1) og 2) fremsendes for alle konsortiedeltagere. Kravet i 3) skal overholdes af alle konsortiedeltagere, før end konsortiet kan deltage i udbuddet.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3) Teknisk kapacitet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse om køberprofil

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 70-120151 af 9.4.2014

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

26.5.2015 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

Andet: Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, brochuremateriale, egnethedsdokumentation eller lignende kan være formuleret på engelsk, svensk og norsk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja

Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Ved udløb af rammeaftaler indgået i henhold til nærværende udbud.

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

1) Spørgsmål om udbuddet:

Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til Ordregivers udpegede kontaktperson. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet samt alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive besvaret skriftligt og offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside: http://www.kk.dk/udbud Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar forud for tilbudsfristens udløb.

2) Forbehold:

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage forbehold, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive forbeholdet og redegøre for, hvorfor forbeholdet er taget.

3) Formkrav:

Tilbud skal afgives i 1 original og 1 kopieret papireksemplar, samt 1 elektronisk udgave i PDF-format på et USBstik eller tilsvarende med alle nødvendige dokumenter. Originalen skal være underskrevet af en for tilbudsgiver tegningsberettiget.

4) Standstill-periode:

Aftale kan først indgås efter udløbet af den lovpligtige standstill-periode på 10 hele kalenderdage, jf. § 3 i Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Håndhævelsesloven).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000
http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 511 af 27.5.2013 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet For Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1 hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. beslutningens § 7, stk. 1.

2) Klager over andet end ordregiverens prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

+45 41715000
http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15.4.2015

Send til en kollega

0.094