23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 217-533086
Offentliggjort
11.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Faxe Spildevand A/S

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke


Faxe Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31498341
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Timm Bochdam
E-mail: tbo@faxeforsyning.dk
Telefon: +45 30212385

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.faxeforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 30692438
Postadresse: Brvejen 10
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Eiken Jensen
E-mail: keje@vordingborgforsyning.dk
Telefon: +45 55353721

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vordingborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsselskab

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

Sagsnr.: 1311900089
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Faxe Spildevand A/S og Vordingborg Spildevand A/S udbyder hermed den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke (og samletanke) i et fælles udbud. Tømningsordningerne udbydes med hver sin delkontrakt for hhv. Faxe Kommune og Vordingborg Kommune. Tømningsordningen i Faxe Kommune omfatter ca. 2 550 bundfældningstanke og 34 samletanke. Tømningsordningen i Vordingborg Kommune omfatter ca. 4 547 bundfældningstanke (og ingen samletanke).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 540 052.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410
42996800
44611420
90513700
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4690 Haslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1: Tømningsordning i Faxe Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og miljøhensyn / Vægtning: 0,1
Kvalitetskriterium - Navn: Service, kvalitet, fleksibilitet, kontrol og egen kontrol / Vægtning: 0,3
Pris - Vægtning: 0,6
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på kontraktforlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410
42996800
44611420
90513700
90460000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4760 Vordingborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2: Tømningsordning i Vordingborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og miljøhensyn / Vægtning: 0,1
Kvalitetskriterium - Navn: Service, kvalitet, fleksibilitet, kontrol og egenkontrol / Vægtning: 0,3
Pris - Vægtning: 0,6
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på kontraktforlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 145-357283
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tømningsordning i Faxe Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ringsted Slamsugning ApS
CVR-nummer: 15010142
Postadresse: Tinvej 12
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: rgslam@ringstedslam.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 395 172.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Tømningsordning i Vordingborg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
CVR-nummer: 12510675
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 5260
Land: Danmark
E-mail: hea@fksslamson.dk
Telefon: +45 70221620
Fax: +45 70221623

Internetadresse: http://www.fksslamson.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 144 880.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019

Send til en kollega

0.078