23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 210-513163
Offentliggjort
30.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

SamAqua

4 akslet lastbil med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre


SamAqua

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112864858.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

4 akslet lastbil med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34211300
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 4 akslet lastbil opbygget med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34134200
34223000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Langeland Forsyning, Nørrebro 207A, 5900 Langeland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. dieseldreven, fabriksny og færdigopbygget lastbil (minimum 500 HK) med kran og kroghejs samt 1 stk. 3 akslet kærre.

Ved færdigopbygget skal forstås lastbil med kran og kroghejs påmonteret chassiset i en funktionsdygtig tilstand samt 3 akslet kærre, således lastbilen med opbygning og kærre er klar til ibrugtagning ved Leverandørens levering til Ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Omkostninger / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Diverse ekstraudstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

SamAqua A/S udbyder på vegne af Langeland Forsyning A/S

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 171-417039
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

4 akslet lastbil med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
CVR-nummer: 17045210
Postadresse: Industribuen 19
By: Ishøj
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2635
Land: Danmark
E-mail: info@scania.dk
Telefon: +45 44542200
Fax: +45 44542209
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2019

Send til en kollega

0.156