23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 069-123132
Offentliggjort
09.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Danmark-Kastrup: Personbiler 2015/S 069-123132


Danmark-Kastrup: Personbiler

2015/S 069-123132

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
Anny Johansen
2770 Kastrup
DANMARK

I.2)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten

Leasing og servicering af biler til Hjemmeplejen.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Leasing

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedstaden.

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Udbud af leasing og servicering af biler til Hjemmeplejen.

II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure

Offentlig

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af

1. Pris

2. Kvalitet

3. Service

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

14/16

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 223-393699 af 19.11.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1

Betegnelse: Mogens Elmer A/S

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

24.2.2015

V.2)Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Mogens Elmer A/S
Kirstinehøj 66
2770 Kastrup
www.mogens-elmer.dk

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:

Visma TendSign-annonce: http://www.opic.com/notice.asp?req=dihlxvjw

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

+45 41715000
http://www.kfst.dk
+45 41715100

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager i forbindelse med nærværende rammekontrakt, skal være indgået Klagenævnet For Udbud senest 6 måneder efter offentliggørelse af valg af leverandør i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet For Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden. I tilfælde hvor klage ikke er angivet i stand-stil perioden skal klager tillige angive, om hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Klagenævnet For Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.4.2015

Send til en kollega

0.047