23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 201-488011
Offentliggjort
17.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ludvika kommun

Vindere

Cykel - Falu kommun

(09.01.2020)
Cykelcentrum i Borlänge AB
Stationsgatan 15-17
784 35 Borlänge

Bergsmanskrona - lampa - Falu kommun

(09.01.2020)
Lampshopen i Falun Aktiebolag
Slaggatan 12
791 70 Falun

Smycken

(09.01.2020)
Kedjeguld Köping Aktiebolag
Box 206
731 25 Köping

Guldklockor - Avesta kommun

(09.01.2020)
Epoch Stockholm AB
Box 539
146 33 Tullinge

Minnesgåvor 2020


Ludvika kommun

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Ludvika kommun
212000-2270
Upphandlingscenter
Ludvika
771 82
Sverige
Telefon: +46 240-86632
E-post: karolina.gisto@ludvika.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43134
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43134
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Minnesgåvor 2020

Referensnummer: GNU 2019/131
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
18500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Avtalet omfattar minnesgåvor till veteraner inom kommunerna Avesta, Borlänge, Ludvika och Falun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund och bolagen AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beställarna vill kunna erbjuda en valmöjlighet för veteranerna i form av flera olika gåvor och därför kommer parallella avtal finnas kring olika minnesgåvor med flera olika leverantörer. Det är veteranen själv som väljer vilken gåva och därmed vilket avtal som gåvan avropas från.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Smycken

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18500000
34400000
37411000
44115400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar minnesgåvor till veteraner inom kommunerna Avesta, Borlänge, Ludvika och Falun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund och bolagen AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beställarna vill kunna erbjuda en valmöjlighet för veteranerna i form av flera olika gåvor och därför kommer parallella avtal finnas kring olika minnesgåvor med flera olika leverantörer. Det är veteranen själv som väljer vilken gåva och därmed vilket avtal som gåvan avropas från.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Bergsmanskrona - lampa - Falu kommun

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18500000
34400000
37411000
44115400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar minnesgåvor till veteraner inom kommunerna Avesta, Borlänge, Ludvika och Falun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund och bolagen AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beställarna vill kunna erbjuda en valmöjlighet för veteranerna i form av flera olika gåvor och därför kommer parallella avtal finnas kring olika minnesgåvor med flera olika leverantörer. Det är veteranen själv som väljer vilken gåva och därmed vilket avtal som gåvan avropas från.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Cykel - Falu kommun

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18500000
34400000
37411000
44115400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar minnesgåvor till veteraner inom kommunerna Avesta, Borlänge, Ludvika och Falun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund och bolagen AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beställarna vill kunna erbjuda en valmöjlighet för veteranerna i form av flera olika gåvor och därför kommer parallella avtal finnas kring olika minnesgåvor med flera olika leverantörer. Det är veteranen själv som väljer vilken gåva och därmed vilket avtal som gåvan avropas från.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Guldklockor - Avesta kommun

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18500000
34400000
37411000
44115400
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar minnesgåvor till veteraner inom kommunerna Avesta, Borlänge, Ludvika och Falun samt kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund och bolagen AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter AB.

Beställarna vill kunna erbjuda en valmöjlighet för veteranerna i form av flera olika gåvor och därför kommer parallella avtal finnas kring olika minnesgåvor med flera olika leverantörer. Det är veteranen själv som väljer vilken gåva och därmed vilket avtal som gåvan avropas från.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
Non empty span 2-->II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/11/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 05/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019

Send til en kollega

0.109