23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 069-123034
Offentliggjort
09.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Danmark-Ærøskøbing: Andre personbiler 2015/S 069-123034


Danmark-Ærøskøbing: Andre personbiler

2015/S 069-123034

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Ærø Kommune, Ældre- og sundhedsområdet
Gilleballetofte 3
Bente Friis Andersen
5970 Ærøskøbing
DANMARK
+45 63525502

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.aeroekommune.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet

Sundhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Ældre- og sundhedsområdet.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

11 fabriksnye A+ biler og 2 fabriksnye El-biler.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34115000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8)Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

11 Fabriksnye A+ biler og 2 fabriksnye El-biler.

Anslået værdi eksklusive moms: 270 000 EUR

II.2.2)Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1

Betegnelse: Ærø Kommune, Ældre- og sundhedsområdet, Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing

1)Kort beskrivelse

11 A+ biler og 2 El-biler til hjememplejen i Ærø Kommune.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34115000

3)Mængde eller omfang

Ialt 13 biler.

Anslået værdi eksklusive moms: 270 000 EUR

4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2

Betegnelse: Ærø Kommumne, Ældre- og sundhedsområdet, Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing

1)Kort beskrivelse

Biler til hjemmeplejen i Ærø Kommune.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34115000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artiikel 45, stk. 2, litra a-g.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura.

Underskreven tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Underskreven tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld.

Accept af bod ved manglende overholdelse af leveringsfrist.

III.2.3)Teknisk kapacitet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kravspecifikation delaftale 1 og delaftale 2.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure

Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

1.6.2015 - 09:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

dage: 40 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud

Dato: 1.6.2015 - 9:00

Sted:

Ældre- og sundhedskontoret, Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

8.4.2015

Send til en kollega

0.062