23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-473375
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Polismyndigheten

Opdateringer

Annullering
(13.11.2019)

Härmed meddelas att Polismyndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen. Skälet till det är att myndigheten bedömer att upphandlingsunderlaget, till följd av frågor som inkommit under annonseringsperioden, i vissa delar behöver justeras på ett inte oväsentligt sätt. Justeringarna rör i huvudsak utvärderingsprocessen och avtalsstrukturen.

Annullering
(13.11.2019)

Härmed meddelas att Polismyndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen. Skälet till det är att myndigheten bedömer att upphandlingsunderlaget, till följd av frågor som inkommit under annonseringsperioden, i vissa delar behöver justeras på ett inte oväsentligt sätt. Justeringarna rör i huvudsak utvärderingsprocessen och avtalsstrukturen.

Annullering
(13.11.2019)

Härmed meddelas att Polismyndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen. Skälet till det är att myndigheten bedömer att upphandlingsunderlaget, till följd av frågor som inkommit under annonseringsperioden, i vissa delar behöver justeras på ett inte oväsentligt sätt. Justeringarna rör i huvudsak utvärderingsprocessen och avtalsstrukturen.

Utryckningsbil under 3,5 ton, nationellt avtal


Polismyndigheten

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Polismyndigheten
Box 122
Stockholm
102 26
Sverige
Kontaktperson: Niklas Johansson
Telefon: +46 105634747
E-post: niklas-i.johansson@polisen.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://polisen.se/

Upphandlarprofil: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://polisen.se/aktuellt/upphandlingar/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utryckningsbil under 3,5 ton, nationellt avtal

Referensnummer: 931-A072.014/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34114200
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av nationellt avtal för målad och civil utryckningsbil under 3,5 ton, tre avtalsområden/fordonskategorier:

1) Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 1.1 t o m 1.5 (CUV)

2) Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 2.1 t o m 2.4 (kombi)

3) Stor utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 3.1 t o m 3.5 (SUV)

Tillhörande tjänster för service & underhåll.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 1.1 t o m 1.5 (CUV)

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 1.1 t o m 1.5 (CUV)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalstiden för leveranser av fordon löper initialt i fyra (4) år och kan därefter förlängas en eller fler gånger upp till en sammanlagd löptid om åtta (8) år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 2.1 t o m 2.4 (kombi)

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 2.1 t o m 2.4 (kombi)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalstiden för leveranser av fordon löper initialt i fyra (4) år och kan därefter förlängas en eller fler gånger upp till en sammanlagd löptid om åtta (8) år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Stor utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 3.1 t o m 3.5 (SUV)

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stor utryckningsbil för Polismyndigheten och Tullverket, fordonsvariant 3.1 t o m 3.5 (SUV)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalstiden för leveranser av fordon löper initialt i fyra (4) år och kan därefter förlängas en eller fler gånger upp till en sammanlagd löptid om åtta (8) år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/12/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 20/12/2019
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/10/2019

Send til en kollega

0.062