23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 063-110627
Offentliggjort
31.03.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Danmark-Kokkedal: Motorkøretøjer 2015/S 063-110627


Danmark-Kokkedal: Motorkøretøjer

2015/S 063-110627

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
Fredensborg Kommune, Center for økonomi og indkøb
Mona Høst
2980 Kokkedal
DANMARK
+45 72565229

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.fredensborg.dk

I.2)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten

Indkøb af hjemmeplejebiler til Fredensborg Kommune.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

NUTS-kode

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en eller flere kontrakter på grundlag af et dynamisk indkøbssystem

II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Indkøb af 24 hjemmeplejebiler til Fredensborg Kommune.

II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34100000

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 2 421 715,20 DKK

Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure

Offentlig

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: ja

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

15/1327

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 215-380769 af 7.11.2014

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

17.12.2014

V.2)Oplysninger om tilbud

Antal bud modtaget elektronisk: 3

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Autohuset Hørsholm A/S
Kokkedal Industripark 28
2980 Kokkedal
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens endelige samlede værdi:

Værdi: 2 421 715,20 DKK

Eksklusive moms

Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:

Antal år: 4

V.5)Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000
www.klfu.dk
+45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000
www.klfu.dk
+45 33307799

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark

Mailadresse: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

Fax: +45 41715100.

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

+45 41715000
www.kfst.dk
+45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

26.3.2015

Send til en kollega

0.048