23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 181-440568
Offentliggjort
19.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Gotland

Slambilar och kombibil


Region Gotland

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Gotland
212000-0803
Region Gotland
Visby
621 81
Sverige
Kontaktperson: Patrik Forsström
E-post: patrik.forsstrom@gotland.se
Nuts-kod: SE214

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gotland.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Slambilar och kombibil

Referensnummer: RS 2019/104
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser två (2) Slambilar och en (1) kombibil. Bilarna ska levereras under 2019.

Som option kan en slam- eller kombibil offereras för leverans under 2019, den bilen ersätter om optionen nyttjas ett av de efterfrågade fordonen.

Beskrivning

Upphandlingen avser två (2) Slambilar och en (1) kombibil. Bilarna ska levereras under 2019. Som option kan en slam- eller kombibil offereras för leverans under 2019, den bilen ersätter om optionen nyttjas ett av de efterfrågade fordonen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34140000
34144000
34144410
34144510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE214
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser två (2) Slambilar och en (1) kombibil. Bilarna ska levereras under 2019.

Som option kan en slam- eller kombibil offereras för leverans under 2019, den bilen ersätter om optionen nyttjas ett av de efterfrågade fordonen.

Beskrivning

Upphandlingen avser två (2) Slambilar och en (1) kombibil. Bilarna ska levereras under 2019. Som option kan en slam- eller kombibil offereras för leverans under 2019, den bilen ersätter om optionen nyttjas ett av de efterfrågade fordonen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 118-289219
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

På grund av att inget av de inlämnade anbuden uppfyller samtliga ställda ska- krav avbryts upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/afrwkrvxcv

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/09/2019

Send til en kollega

0.094