23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 181-440188
Offentliggjort
19.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kristinehamns kommun

Opdateringer

Annullering
(12.12.2019)

Motivering för avbrytande
Kommunen beslutar att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Upphandlingen kommer att göras om efter årsskiftet och ny annonsering äga rum.
Visma annons: https://opic.com/id/afgejnjohn

Sopbilar, 4 st


Kristinehamns kommun

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kristinehamns kommun
212000-1868
Kungsgatan 30
KRISTINEHAMN
681 84
Sverige
Kontaktperson: Monica Boo
E-post: monica.boo@kristinehamn.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kristinehamn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqvbpvdzx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqvbpvdzx&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Sopbilar, 4 st

Referensnummer: Tn 2019:105
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144510
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av 4 st Sopbilar enligt följande:

1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack

1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack

2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Anbud ska lämnas i sin helhet.

Omfattning

Upphandlingen avser inköp av fyra (4) st fabriksnya sopbilar till tekniska förvaltningens renhållningsavdelning enligt nedan:

1. 1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack2. 1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack3. 2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144511
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av 4 st Sopbilar enligt följande:

1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack

1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack

2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Anbud ska lämnas i sin helhet.

Omfattning

Upphandlingen avser inköp av fyra (4) st fabriksnya sopbilar till tekniska förvaltningens renhållningsavdelning enligt nedan:

1. 1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack2. 1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack3. 2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 30/09/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 22/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2019

Send til en kollega

0.11