23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 179-435917
Offentliggjort
17.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

FÖRSVARETS RADIOANSTALT

Mobil Utbildningsplattform


FÖRSVARETS RADIOANSTALT

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
202100-0365
Box 301
Bromma
161 26
Sverige
Telefon: +46 8-4714600
E-post: peter.upphandling@fra.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fra.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Statlig myndighet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mobil Utbildningsplattform

Referensnummer: UH-2019-22
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

FRA avser att upphandla en Mobil Utbildningsplattform med ingående delar:

1. Lastbil för transport av utbildningsplattform

2. Utbildningsplattform på containerunderrede

3. Inredning utbildningslokal

4. 20 fots container

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE3
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

FRA avser att upphandla en Mobil Utbildningsplattform med ingående delar:

1. Lastbil för transport av utbildningsplattform

2. Utbildningsplattform på containerunderrede

3. Inredning utbildningslokal

4. 20 fots container

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 125-304895
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Mobil Utbildningsplattform

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
MDSC Systems OÜ
12765601
Järvevana tee 5
Tallinn
10132
Estland
Telefon: +37 26508832
E-post: kristjan.kamdron@maru.ee
Nuts-kod: EE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 642 700.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019

Send til en kollega

0.094