23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-424920
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på levering af leje af vintermateriel til Silkeborg Kommunes Ejendomsstab


Silkeborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
29 18 96 41
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Ida Rasmussen
Telefon: +45 89701617
E-mail: ibr@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3b9c5778-a648-4505-801c-caaa49cc4423/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af leje af vintermateriel til Silkeborg Kommunes Ejendomsstab

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune ønsker at indgå en lejeaftale på maskiner til vintertjeneste i kommunens Ejendomsstab.

Maskinerne skal være til disposition d. 1/11-31/3, med opstart for vintersæsonen 2019/2020. Der vil være tale om en 4 årig lejekontrakt.

Lejen omfatter:

- 5 antal kompakte traktorer,

- 27 antal redskabsbærere,

Samt

- Skift af børster på kost inkl. Børster,

- Timepris for reparation som Ordregiver hæfter for.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommune ønsker at indgå en lejeaftale på maskiner til vintertjeneste i kommunens Ejendomsstab.

Maskinerne skal være til disposition d. 1/11-31/3, med opstart for vintersæsonen 2019/2020. Der vil være tale om en 4 årig lejekontrakt.

Lejen omfatter:

- 5 antal kompakte traktorer,

- 27 antal redskabsbærere,

Samt

- Skift af børster på kost inkl. Børster,

- Timepris for reparation som Ordregiver hæfter for.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 070-165313
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Motorcentrum A/S
33364431
Stagehøjvej 5
Silkeborg
8600
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
27/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Motorcentrum A/S
33364431
Stagehøjvej 5
Silkeborg
8600
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2019

Send til en kollega

0.078