23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 161-396459
Offentliggjort
22.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Stockholms läns landsting

Vindere

(03.02.2020)
Best Transport AB
BYÄNGSGRÄND 5
120 40 ÅRSTA

Opdateringer

Rettelse
(01.10.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 04-10-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 11-10-2019
Time: 23:59

IV.2.6)
Placing the text to be modified:Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 04-04-2020
Read:
Datum: 11-04-2020

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 07-10-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 14-10-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afqddksqee

Budtransporttjänster


Stockholms läns landsting

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting
232100-0016
BOX 22550
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Stephanie Konac
E-post: stephanie.konac@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afebwwcjru&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afebwwcjru&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Budtransporttjänster

Referensnummer: 2019-11
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

MediCarrier AB är upphandlande myndighet. Upphandlingen omfattar ramavtal för budtransporttjänster för Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Med budtransporter avses MediCarriers budverksamhet som har sitt huvudsakliga upptagningsområde inom regionen. I budverksamheten ingår även fasta, återkommande budtransporter av nationell karaktär samt utrikestransporter i mindre omfattning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114100
34130000
34144000
60000000
60100000
60130000
60400000
63524000
63712000
64121000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

MediCarrier AB är upphandlande myndighet. Upphandlingen omfattar ramavtal för budtransporttjänster för Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Med budtransporter avses MediCarriers budverksamhet som har sitt huvudsakliga upptagningsområde inom regionen. I budverksamheten ingår även fasta, återkommande budtransporter av nationell karaktär samt utrikestransporter i mindre omfattning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 121 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se handling Förfrågningsunderlag.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se handling Förfrågningsunderlag.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/04/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 07/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Tegeluddsvägen 1
Stockholm
115 76
Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/08/2019

Send til en kollega

0.078