23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 161-396050
Offentliggjort
22.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vafabmiljö Kommunalförbund

Lastväxlardumper


Vafabmiljö Kommunalförbund

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vafabmiljö Kommunalförbund
222000-3129
Returvägen 20
Västerås
721 37
Sverige
Kontaktperson: Josefine Cronlund
E-post: josefin.cronlund@vafabmiljo.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://vafabmiljo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lastväxlardumper

Referensnummer: 2018/1022-VKF-4502
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34142000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Lastväxlardumpern kommer att användas för rangering av avfalls- och återvinningsmaterial samt transport av schaktmassor m.m. Lastväxlardumpern kommer att användas i en dammig miljö. De kommer även att brukas på återvinningsanläggningar och köras på bl.a hårdgjorda underlag. Upphandlingen omfattar ett serviceåtagande. Upphandlingen ger möjlighet att ge olika anbud på antingen komplett lastväxlardumper, dumper förberedd för lastväxlare eller lastväxlarpåbyggnad inklusive styrsystem samt montage.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 900 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34140000
34142300
34144000
34144510
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lastväxlardumpern kommer att användas för rangering av avfalls- och återvinningsmaterial samt transport av schaktmassor m.m. Lastväxlardumpern kommer att användas i en dammig miljö. De kommer även att brukas på återvinningsanläggningar och köras på bl.a hårdgjorda underlag. Upphandlingen omfattar ett serviceåtagande. Upphandlingen ger möjlighet att ge olika anbud på antingen komplett lastväxlardumper, dumper förberedd för lastväxlare eller lastväxlarpåbyggnad inklusive styrsystem samt montage.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: se ffu / Viktning: se ffu
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 051-116717
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kjell Granaths Entreprenadmaskiner AB
556062-3380
Roddargatan 3
Jönköping
553 03
Sverige
E-post: robert@gemaskiner.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.gemaskiner.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 900 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/08/2019

Send til en kollega

0.078