23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-386932
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Jönköpings kommun

Vindere

(14.11.2019)
Fellwings Karosserifabrik AB
Box 87
260 50 BILLESHOLM

Bokbil


Jönköpings kommun

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Jönköpings kommun
212000-0530
Stadskontoret
JÖNKÖPING
551 89
Sverige
Kontaktperson: Peter Strandsäter
E-post: peter.strandsater@jonkoping.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afojewvuza&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afojewvuza&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bokbil

Referensnummer: 19/135
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144760
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Jönköpings kommun handlar upp en ny mindre bokbil till Kultur- och Fritids verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Den mobila biblioteksverksamheten består idag av två fordon, en stor bokbuss samt en mindre bokbil. Bokbilen utgör en del i bibliotekets service till äldre. Målet med upphandlingen är att ersätta nuvarande Bokbil som är från 2008.

Bokbilen består utöver förarutrymmet av biblioteksdel med hyllor och fack för böcker och annan media, samt expeditionsdisk med tillhörande förvarings- och avlastningsytor. Dagens Bokbil har en totalvikt på 5500 kg och är 7,7 meter lång och har idag ett lastbehov på ca 1000 kg.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jönköpings kommun handlar upp en mindre bokbuss som vi kallar Bokbil.

Omfattning

Jönköpings kommun handlar upp en ny mindre bokbil till Kultur- och Fritids verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Den mobila biblioteksverksamheten består idag av två fordon, en stor bokbuss samt en mindre bokbil. Bokbilen utgör en del i bibliotekets service till äldre. Målet med upphandlingen är att ersätta nuvarande Bokbil som är från 2008.

Bokbilen består utöver förarutrymmet av biblioteksdel med hyllor och fack för böcker och annan media, samt expeditionsdisk med tillhörande förvarings- och avlastningsytor. Dagens Bokbil har en totalvikt på 5500 kg och är 7,7 meter lång och har idag ett lastbehov på ca 1000 kg. Bilen står nattetid parkerad i uppvärmt garage med möjlighet att ladda batterierna.

Fordonet fungerar som publikt utrymme för främst äldre och funktionshindrade. Därför är främsta kravet att fordonet har ett lågt insteg samt ett plant golv utan utskjutande hinder. Besökare med rullator och rullstol ska enkelt kunna ta sig in i och ur fordonet via en ramp på höger sida. Golvytan ska utformas så att manövreringen av dessa hjälpmedel underlättas. Chassit ska vara lågbyggt och ha luftfjädring som gör det möjligt att höja och sänka efter behov.

Bokbilen trafikerar fyra dagar i veckan under för- och eftermiddagar såväl sommar som vinter. Körsträckan är ca 600 mil per år. Fordonet står i regel stilla 20-30 minuter vid varje hållplats och mellan hållplatserna körs bilen ca 10-15 minuter. Bokbilen använder bibliotekssystemet Mikromarc och är uppkopplad med mobilt bredband. Hållplatserna finns i huvudsak inom tätort och delas grovt in i:

Hållplatser för allmänheten

Äldreboenden

Träffpunkter/dagvård

Trygghetsboende

Anbud lämnas på komplett mindre bokbil.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019

Send til en kollega

0.078