23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-384848
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Skåne, Koncerninköp

Ambulansfordon med tillhörande service och underhåll


Region Skåne, Koncerninköp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Skåne, Koncerninköp
232100-0255
Koncernkontoret
KRISTIANSTAD
291 89
Sverige
Kontaktperson: Mattias Olsson
E-post: mattias.m.olsson@skane.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skane.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ambulansfordon med tillhörande service och underhåll

Referensnummer: 2018-O001756
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34114121
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser inköp och utveckling av ambulansfordon med tillhörande service för Region Skåne.

Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med en samarbetspartner, som Region Skåne kan ingå partnerskap med och där innovations- och utvecklingsprojekt ska utföras parallellt med löpande leveranser av ambulansfordon.

Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande, enligt LOU.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 70 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34114120
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser inköp och utveckling av ambulansfordon med tillhörande service för Region Skåne.

Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med en samarbetspartner, som Region Skåne kan ingå partnerskap med och där innovations- och utvecklingsprojekt ska utföras parallellt med löpande leveranser av ambulansfordon.

Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande, enligt LOU.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitetskriterium / Viktning: 1017000
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
Påskyndat förfarande
Motivering:

Den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 248-572611
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Profile Vehicles Sweden AB
556543-2605
Installatörvägen 9
TROLLHÄTTAN
461 37
Sverige
E-post: juha.liimatainen@profilevehicles.se
Nuts-kod: SE224
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 70 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.125