23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-318554
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Operationel leasing af biler


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Nicolai Lehmann
Telefon: +45 76811712
E-mail: nijle@vejle.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdeddc7c-3df0-4ede-ac5c-f0be63fe574c/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdeddc7c-3df0-4ede-ac5c-f0be63fe574c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdeddc7c-3df0-4ede-ac5c-f0be63fe574c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cdeddc7c-3df0-4ede-ac5c-f0be63fe574c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operationel leasing af biler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører operationel leasing af fabriksnye biler til Vejle Kommune i det omfang, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører operationel leasing af fabriksnye biler til Vejle Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Antal stjerner i Euro N-CAP crashtest ud over 4 stjerner på minimumskravet. / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - CO2 udledning gram pr. kilometer ved blandet kørsel efter WLTP-norm? / Vægtning: 4 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Kan den tilbudte bils sele ved førersædet reguleres i højden? / Vægtning: 4 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Kan den tilbudte bils rat reguleres i dybden? / Vægtning: 4 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Har den tilbudte bil Automatgear? / Vægtning: 2 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Har den tilbudte bil integreret GPS? / Vægtning: 6 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på tilkøb inklusiv montering af oliefyr/benzinfyr med timer, indgår ikke i prisevalueringen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver må ikke have haft negativt årets resultat i dennes seneste 2 afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver må ikke have haft negativ egenkapital i dennes seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal anføre årets resultat/egenkapital for de sidste 2 afsluttede regnskabsår under ESPD’ets del IV, afsnit B, ”Finansielle nøgletal”. I feltet ”Nøgletal” anføres årets resultat/egenkapitalen og i feltet ”Beskrivelse” anføres, hvilket nøgletal, der er tale om (eksempelvis) ”Årets resultat 2018”/”Egenkapital 2017”.

Tilbudsgiver kan selv tilføje det nødvendige antal linjer i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver må ikke have haft negativt årets resultat i dennes seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver må ikke have haft negativ egenkapital i dennes seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal have haft minimum 1 sammenlignelig leverance inden for de sidste 3 år. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb for leverancerne, periode og modtager af leverancerne. En sammenlignelig leverance er levering af biler til en offentlig instans.

Tilbudsgiver skal i ESPD’ets del IV, afsnit C, ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”, anføre minimum 1 sammenlignelige reference, jf. kravet ovenfor.

Under ”Beskrivelse” anføres, hvad aftalen vedrører.

Under ”Beløb” anføres omsætning vedr. den pågældende kontrakt. Hvis der som reference angives en igangværende kontrakt, anføres alene omsætning på aftalen til dato/frem til seneste levering (egnethed kan ikke vurderes ud fra fremtidige referencer).

Under ”Startdato” anføres starttidspunktet for aftalen.

Under ”Slutdato” anføres sluttidspunktet for aftalen. Ifald der er tale om en igangværende kontrakt anføres dato for seneste levering. Der kan således ikke anføres en slutdato senere end datoen for afgivelse af tilbuddet (egnethed kan ikke vurderes ud fra fremtidige referencer).

Under ”Modtagere” anføres hvem aftalen er indgået med.

Tilbudsgiver kan selv tilføje linjer efter behov i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft minimum 1 sammenlignelig leverance inden for de sidste 3 år.

En sammenlignelig leverance er levering af biler til en offentlig instans.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2019
Tidspunkt: 08:00
Sted:

Vejle Kommune

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.152