23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 122-298224
Offentliggjort
27.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborgs Stads Leasing AB

Spolbil


Göteborgs Stads Leasing AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stads Leasing AB
556442-1716
Gjutjärnsgatan 12
Göteborg
417 07
Sverige
Kontaktperson: Patric Pedersen
E-post: patric.daniel.pedersen@gsl.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Spolbil

Referensnummer: B705-0148/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Göteborgs Stad Leasing AB (GSL) har för avsikt att upphandla en tung lastbil med tillhörande påbyggnad samt därtill hörande utrustning och tjänster (Fordonet). Fordonet är avsett att användas som spolbil till Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (GSK).

Fordonet ska användas i GSK:s verksamhet som bl.a. består av 70 000 brunnar tillhörande avloppsledningar med dimension av 150 mm till 2 000 mm i Göteborgs stad. Fordonet skall vara lämpligt för spolverksamhet i svenskt klimat och för det svenska vägnätet. GSK:s verksamhet präglas av krav på hög effektivitet. Därför ställs höga krav på Fordonets kvalité, funktion och driftsäkerhet.

GSL är specialister på att samordna Göteborgs Stad fordon och transportlösningar till förvaltningar och bolag i syfte att skapa en ren och trafiksäker stad.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 610 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144510
34144511
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Göteborgs Stad Leasing AB (GSL) har för avsikt att upphandla en tung lastbil med tillhörande påbyggnad samt därtill hörande utrustning och tjänster (Fordonet). Fordonet är avsett att användas som spolbil till Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten (GSK).

Fordonet ska användas i GSK:s verksamhet som bl.a. består av 70 000 brunnar tillhörande avloppsledningar med dimension av 150 mm till 2 000 mm i Göteborgs stad. Fordonet skall vara lämpligt för spolverksamhet i svenskt klimat och för det svenska vägnätet. GSK:s verksamhet präglas av krav på hög effektivitet. Därför ställs höga krav på Fordonets kvalité, funktion och driftsäkerhet.

GSL är specialister på att samordna Göteborgs Stad fordon och transportlösningar till förvaltningar och bolag i syfte att skapa en ren och trafiksäker stad.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-052280
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Scania Sverige Aktiebolag
556051-4621
Box 900
Stockholm
127 29
Sverige
E-post: david.andersson@scania.com
Nuts-kod: SE2

Internetadress: http://www.scania.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 610 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 610 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
25/06/2019

Send til en kollega

0.143