23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-296264
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Randers Kommune

Annullering af udbud om 'Levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S'


Randers Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
Telefon: +45 89151134
E-mail: jonas.aamoe.laursen@randers.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9821f4bd-e547-4789-b5b2-823a764e381b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Annullering af udbud om 'Levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S'

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Annullering af udbud om 'Levering af tanksprøjter til Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S'

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Randers Favrskov og Djursland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har konstateret under gennemførsel af udbudsprocessen, at denne har stillet for høje krav til sikkerhedsstillelse i kontraktperioden. Dette har medført, at udbuddet ikke får et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt, hvilket har medført at ordregiver er nødsaget til at annullere udbuddet og genudbyde kontrakten med ændrede kontraktvilkår, således konkurrencen mellem de bydende er tilfredsstillende for alle parter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Optionspakke 1:1 stk. Super HT samt CAFS-anlæg,

- Optionspakke 2: Integreret CAFS-anlæg,

- Optionspakke 3: Super HT,

- Optionspakke 4: Frigørelsesværktøj med tilbehør,

- Optionspakke 5: Super HT med større vandydelse og integreret CAFS-anlæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 110-267729
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Annullering af udbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019

Send til en kollega

0.118