23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 119-291403
Offentliggjort
24.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Gällivare Kommun

Leverans av fordon till Gällivare kommun


Gällivare Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Gällivare Kommun
212000-2726
Tingshusgatan 8-10
Gällivare
982 81
Sverige
Kontaktperson: Anita Ödalen
E-post: anita.odalen@gallivare.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gellivare.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Leverans av fordon till Gällivare kommun

Referensnummer: 2019:62
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34110000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av ca 35-40 stycken nya fordon till Gällivare kommun. Upphandlingen sker som delad upphandling vilket innebär att flera leverantörer kan antas. Uppdelning av bilmodeller som förfrågan avser framgår av anbudsformulär.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34136000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av ca 35-40 stycken nya fordon till Gällivare kommun. Upphandlingen sker som delad upphandling vilket innebär att flera leverantörer kan antas. Uppdelning av bilmodeller som förfrågan avser framgår av anbudsformulär.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-221756
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbruten enligt ks beslut 2019-05-29 § 256

Visma annons: https://opic.com/id/afhaujplix

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Luleå
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2019

Send til en kollega

0.131