23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 114-279297
Offentliggjort
17.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Opdateringer

Annullering
(06.09.2019)

Däck till fordon & däcktjänster


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SKELLEFTEÅ KOMMUN
212000-2643
Inköpsenheten
Skellefteå
931 85
Sverige
Kontaktperson: Wilmer Enkvist
Telefon: +46 910-735000
E-post: wilmer.enkvist@skelleftea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skelleftea.se/

Upphandlarprofil: http://www.skelleftea.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42867
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42867
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Däck till fordon & däcktjänster

Referensnummer: UH-2019-82
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50116500
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft AB, Skellefteå Airport AB, Skellefteå Museum och Västerbottensteatern upphandlar däck till fordon & däcktjänster.

Syftet med denna upphandlingen är att säkerställa kundens behov av däck & däcktjänster under avtalstiden. Variationen över vilka volymer som avropas årligen varierar mycket men uppskattningsvis är det årliga avtalsvärdet cirka 3 000 000 kr för Skellefteå kommun och 750 000 kr för Skellefteå kraft.

Notera att ansvarig upphandlare har semester mellan perioden 2019-07-06 till 2019-08-11 och under denna period så kommer inga frågor att besvaras.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50116500
34350000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft AB, Skellefteå Airport AB, Skellefteå Museum och Västerbottensteatern upphandlar däck till fordon & däcktjänster.

Syftet med denna upphandlingen är att säkerställa kundens behov av däck & däcktjänster under avtalstiden. Variationen över vilka volymer som avropas årligen varierar mycket men uppskattningsvis är det årliga avtalsvärdet cirka 3 000 000 kr för Skellefteå kommun och 750 000 kr för Skellefteå kraft.

Notera att ansvarig upphandlare har semester mellan perioden 2019-07-06 till 2019-08-11 och under denna period så kommer inga frågor att besvaras.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet kan förlängas 1+1 år.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/08/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/06/2019

Send til en kollega

0.12