23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-272139
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland

Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland


Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland
Linköping
Sverige
E-post: annika.frojd@ostgotatrafiken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ostgotatrafiken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34121100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

AB Östgötatrafiken har för avsikt att upphandla landsbygdstrafik i Östergötland med trafikstart juni 2022.

Upphandlingen beräknas att påbörjas under sommaren/hösten 2020.

Upphandling kommer att ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. Beslutet kommer att föregås av samråd med intressenter.

Den volym i kommande upphandling som kan komma att omfattas, enligt de nuvarande avtalen är cirka 120 fordon och cirka 7,7 miljoner fordonskilometer per år under förutsättning att nuvarande avtals optioner inte utlöses.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Förhandsmeddelande avseende upphandling av Landsbygdstrafik i Östergötland

Observera att detta är en förhandsannons.

AB Östgötatrafiken har för avsikt att upphandla landsbygdstrafik i Östergötland med trafikstart juni 2022.

Upphandlingen beräknas att påbörjas under sommaren/hösten 2020.

Upphandling kommer att ske under förutsättning att beslut om allmän trafikplikt fattas av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. Beslutet kommer att föregås av samråd med intressenter.

Den trafik som kan komma att omfattas av upphandling är:

— Landsbygdstrafik i västra Östergötland, anropsstyrd servicetrafik i Motala och Mjölby

— Landsbygdstrafik i östra Östergötland, anropsstyrd servicetrafik i Finspång

— Landsbygdstrafik i mellersta Östergötland, servicetrafik i Kisa och Åtvidaberg

Den volym i kommande upphandling som kan komma att omfattas, enligt de nuvarande avtalen är cirka 120 fordon och cirka 7,7 miljoner fordonskilometer per år under förutsättning att nuvarande avtals optioner inte utlöses.

Observera att områden, innehåll och omfattning i de planerade upphandlingarna kan komma att avvika gentemot ovan angivna områden och volymer.

Upphandlingen planeras att genomföras genom ett förhandlat förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
09/06/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019

Send til en kollega

0.09