23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-271664
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Höglandsförbundet

Fordon (person- och transportbilar)


Höglandsförbundet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Höglandsförbundet
222000-1412
Höglandsförbundet
EKSJÖ
575 80
Sverige
Kontaktperson: Sebastian Hörlin
E-post: sebastian.horlin@hoglandet.se
Nuts-kod: SE211

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoglandet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fordon (person- och transportbilar)

Referensnummer: HF/19/5
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser fordon (person- och transportbilar) till Höglandsförbundets verksamheter.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34110000
34130000
34136000
34136100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser fordon (person- och transportbilar) till Höglandsförbundets verksamheter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-210316
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Vi har idag fattat beslut om att avbryta upphandlingen ”Fordon (person- och transportbilar)” (HF/19/5).

Bakgrunden är att vi inte fått in några giltiga anbud då inget anbud uppfyllde kravspecifikationen.

En liknande upphandling kan komma att annonseras på nytt i framtiden.

Visma annons: https://opic.com/id/afdrahmufx

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019

Send til en kollega

0.092