23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-271662
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Administrations- og Servicestyrelsen

Rammeaftale om levering af biler


Administrations- og Servicestyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Administrations- og Servicestyrelsen
19552101
Brændgårdvej 10
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen og Amanda Hyldgaard Iversen
Telefon: +45 72375970
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1) Navn og adresser
Skatteankestyrelsen
10242894
Ved Vesterport 6, 4. sal
København V
1612
Danmark
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk

I.1) Navn og adresser
Spillemyndigheden
34730415
Englandsgade 25, 6. sal
Odense C
5000
Danmark
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk

I.1) Navn og adresser
Skatteministeriet
34730466
Nicolai Eigtveds Gade 28
København K
1402
Danmark
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteministeriet.dk

I.1) Navn og adresser
Skatteforvaltningen
19552101
Østbanegade 123
København Ø
2100
Danmark
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteforvaltningen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af biler

Sagsnr.: 19-0004894
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en Rammeaftale om levering af biler, der er opdelt i 4 separate delaftaler. Delaftalerne er opdelt i forhold til de 4 typer biler, som Ordregiver har behov for at anvende til forskellige formål:

- Delaftale 1 - Stationcar-model,

- Delaftale 2 - MPV-model,

- Delaftale 3 - Specialbil mellem

- Delaftale 4 - Specialbil stor.

Hver Delaftale vil blive tildelt til én leverandør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 42 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1, Stationcar model

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering af biler til Ordregiver, der i forbindelse med løsning af opgaver mv. dels skal have dækket et transportbehov, og dels et behov for en bilmodel med lidt mere end almindelig bagagerumsplads, dvs. en stationcar model.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: APV-Brugertest / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalens Delaftale 1, Stationcar model udgør mellem 25 000 000 DKK og 35 000 000 DKK inklusive moms og eksklusive registreringsafgift, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid på 4 år. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2, MPV model

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af biler til Ordregiver, der ved løsning af specifikke opgaver har behov for en bilmodel med en komfort og en størrelse, der gør den egnet til at anvende som arbejdsplads.

Bilen skal blandt andet anvendes i forbindelse med toldkontrol ved fx landegrænse, kystområder, samt havne- og lufthavnsområder, hvor der er behov for at medbringe kontroludstyr.

Bilen skal også egne sig til specialopbygning til ”hundebil” med plads til 2 hundebure.

Ordregiver vurderer, at en bil af MPV-typen eller lignende vil kunne imødekomme disse behov.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: APV-Brugertest / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalens Delaftale 2, MPV model udgør mellem 3 000 000 DKK og 8 000 000 DKK inklusive moms og eksklusive registreringsafgift, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid på 4 år. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3, Specialbil mellem

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter levering af biler til Ordregiver, der ved løsning af specifikke opgaver har behov for en bilmodel med en komfort og en størrelse, der gør den egnet til at anvende som arbejdsplads.

Bilen skal blandt andet anvendes i forbindelse med toldkontrol ved fx landegrænse, kystområder, samt havne- og lufthavnsområder, hvor der er behov for at medbringe kontroludstyr.

Bilens anvendelsesformål stiller krav til, at der er plads til mindst 2 hundebure samt arbejdsredskaber og personligt udstyr af relativt omfattende omfang. Bilen skal også egne sig til specialopbygning.

Alternativt kan Ordregiver have behov for at anvende bilen til persontransport.

Bilmodellen skal derfor være af typen kassevogn med sideruder, kombi, tourer eller lignende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: APV-Brugertest / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalens Delaftale 3, Specialbil mellem udgør mellem 2 000 000 DKK og 6 000 000 DKK inklusive moms og eksklusive registreringsafgift, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid på 4 år. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4, Specialbil stor

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter levering af biler til Ordregiver, der ved løsning af specifikke opgaver har behov for en bilmodel med en komfort og en størrelse, der gør den egnet til at anvende som arbejdsplads.

Bilen skal blandt andet anvendes i forbindelse med toldkontrol ved fx landegrænse, kystområder, samt havne- og lufthavnsområder, hvor der er behov for at medbringe kontroludstyr.

Bilens anvendelsesformål stiller krav til, at bilen kan indrettes med kontormiljø eller på anden måde opbygges med henblik på transport af en større mængde udstyr beregnet til toldkontrolopgaver.

Bilmodellen skal derfor være af typen større kassevogn med sideruder, kombi, tourer eller lignende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: APV-Brugertest / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalens Delaftale 4, Specialbil stor udgør mellem 1 000 000 DKK og 4 000 000 DKK inklusive moms og eksklusive registreringsafgift, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid på 4 år. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 052-118844
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Stationcar model

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Skandinavisk Motor Co. A/S
70515113
Park Allé 355
Brøndby
2600
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 28 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Specialbil mellem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
P. Christensen A/S
80493215
Krumtappen 20
Odense S
5260
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 - Specialbil stor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
P. Christensen A/S
80493215
Krumtappen 20
Odense S
5260
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 32 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - MPV-model

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at Tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

- Er erklæret konkurs,

- Er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

- Er under tvangsakkord,

- Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet,

- Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2019

Send til en kollega

0.095