23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-271380
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Gotland

Släck- och Räddningsfordon


Region Gotland

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Gotland
212000-0803
Region Gotland
Visby
621 81
Sverige
Kontaktperson: Patrik Forsström
E-post: patrik.forsstrom@gotland.se
Nuts-kod: SE214

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gotland.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflkajhqjj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflkajhqjj&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Släck- och Räddningsfordon

Referensnummer: RS 2019/639
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144212
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av ett Släck och Räddningsfordon.

Beskrivning

Upphandling av ett Släck och Räddningsfordon.

Denna sida ska ses som en information till anbudsgivarna och behöver inte besvaras enligt skakrav.

Prioriterat vid anskaffning av fordon är:

Låg tyngdpunkt

Standardchassi

Säkerhet

Miljöhänsyn

Visby innerstad

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE214
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av ett Släck och Räddningsfordon.

Beskrivning

Upphandling av ett Släck och Räddningsfordon.

Denna sida ska ses som en information till anbudsgivarna och behöver inte besvaras enligt skakrav.

Prioriterat vid anskaffning av fordon är:

Låg tyngdpunkt

Standardchassi

Säkerhet

Miljöhänsyn

Visby innerstad

Vi kan konstatera att det varje år sker olyckor med brandfordon under utryckning i landet. En av orsakerna är rörlig tyngdpunkt som tillsammans med för hög hastighet orsakar olyckor. Här måste räddningstjänsterna jobba med utbildning av personalen samtidigt som tillverkarna måste försöka få lägre tyngdpunkt.

Vår fordonspark består av 14 tunga fordon. Målsättningen är att de ska vara byggda på standardchassi utan några specialingrepp i hytter eller annan påbyggnad. Fordonen ska verka under minst 20 år varför reservdelar under denna tid är en viktig fråga.

Säkerheten i våra hytter är högprioriterat. Det är viktigt att våra brandmän använder säkerhetsbälte samtidigt som den utrustning som vi har i våra hytter såsom tryckluftsapparater, radioapparater, ficklampor och pärmar är ordentligt fastsatta och inte flyger runt vid en eventuell olycka. Sedan länge har Gotland en väl utarbetat standard för hur materiel och annat ska placeras i skåpen på våra fordon.

Miljöhänsynen är viktig inom Räddningstjänsten Gotland. Att uppfylla de senaste miljökraven enligt Europastandard är självklart för oss.

Vi kan också konstatera att framkomligheten i framför allt Visby innerstad är väldigt begränsad. Här tycker vi det är viktigt att tillverkare/ leverantörer är medvetna om detta och försöker få till smidiga lösningar och ett för ändamålet anpassat höjdfordon.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 12/08/2019
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 13/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019

Send til en kollega

0.122