23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-239861
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Grästorps kommun

Opdateringer

Rettelse
(05.06.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 20-06-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 27-06-2019
Time: 23:59

IV.2.6)
Placing the text to be modified:Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 19-12-2019
Read:
Datum: 27-12-2019

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 21-06-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 28-06-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afcclxjpxw

Annullering
(19.08.2019)

Motivering för avbrytande
Informationen i upphandlingsunderlag varit otydligt, vilket lett till att anbudsgivare gjort olika tolkningar om hur anbud ska lämnas.
Visma annons: https://opic.com/id/afkteoobhu

Avfall, omhändertagande av grovavfall, Grästorps kommun


Grästorps kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Grästorps kommun
212000-1595
GRÄSTORP
467 80
Sverige
Kontaktperson: Lena Orrvad
E-post: lena.orrvad@lidkoping.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.grastorp.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyqrygusf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyqrygusf&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Avfall, omhändertagande av grovavfall, Grästorps kommun

Referensnummer: 2019-64
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144510
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Grästorps kommun upphandlar omhändertagande av grovavfall vid återvinningscentralen

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2019-06-20 23:59

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90510000
90513300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Grästorps kommun upphandlar omhändertagande av grovavfall vid återvinningscentralen

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2019-06-20 23:59

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 21/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/05/2019

Send til en kollega

0.114