23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-221876
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FÖRSVARETS RADIOANSTALT

Opdateringer

Annullering
(20.06.2019)

Eldrivna arbetsfordon


FÖRSVARETS RADIOANSTALT

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
202100-0365
Box 301
Bromma
161 26
Sverige
Kontaktperson: Peter Glimster
Telefon: +46 8-4714033
E-post: peter.upphandling@fra.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fra.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fra/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44553
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fra/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44553
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Eldrivna arbetsfordon

Referensnummer: UH-2019-13
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Försvarets radioanstalt avser att införskaffa tre stycken eldrivna arbetsfordon för transporter inom myndighetens område. Avtal kommer att träffas med en leverantör.

Avsikten är att förnya flottan av mindre arbetsfordon avsedda för interna transporter med 10 st fordon under de kommande 4 åren varav tre stycken under 2019.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Försvarets radioanstalt avser att införskaffa tre stycken eldrivna arbetsfordon för transporter inom myndighetens område. Avtal kommer att träffas med en leverantör.

Avsikten är att förnya flottan av mindre arbetsfordon avsedda för interna transporter med 10 st fordon under de kommande 4 åren varav tre stycken under 2019.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan förlängas 12 + 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019

Send til en kollega

0.113