23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 080-192834
Offentliggjort
24.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Lånecykelsystem och stadsinformation


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 043-099365)

Legal Basis:

direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Madeleine Nilsson
Telefon: +46 850887537
E-post: madeleine.x.nilsson@stockholm.se
Fax: +46 850826450
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lånecykelsystem och stadsinformation

Referensnummer: T2018-03269
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34422000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholms stads trafikkontor har för avsikt att som en tjänstekoncession upphandla ett lånecykelsystem samt stadsinformation avsett för stadens invånare och besökare.

I uppdraget ingår att finansiera, tillhandahålla, driva samt löpande administrera ett system med lånecyklar och stadsinformation i Stockholm stads innerstad och ytterstad. Lånecykelsystemet samt stadsinformationen ska finansieras genom att avgift betalas av användare av lånecykelsystemet, samt genom intäkter från tredje part i form av reklamintäkter från de reklamvitriner som leverantören får ställa upp på av Beställaren upplåtna platser för utomhusreklam inom Stockholm stad.

Uppdraget ska utföras enligt de villkor som anges i samtliga koncessionsdokument samt enligt de åtaganden som därutöver följer av anbudet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 043-099365

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
I stället för:
Datum: 28/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/05/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.094