23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-187802
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lantmäteriet

Fordonsinredning, lastyta


Lantmäteriet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lantmäteriet
202100-4888
Lantmäterigatan 2C
Gävle
801 82
Sverige
Kontaktperson: Daniel Pereira
E-post: daniel.pereira@lm.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lantmateriet.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fordonsinredning, lastyta

Referensnummer: 104-2018/8851
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lantmäteriet har idag ungefär 130 fordon, främst Pick-uper, som används för fältarbete, mestadels inom området Fastighetsbildning. Fordonen har en specialanpassad inredning på lastytan för verksamhetens utrustning som i många fall är tung och skrymmande. Denna upphandling syftar till att få till ett nytt avtal gällande denna anpassade inredning för fordon av modell Ford Ranger Super Cab XL.

Anbudsförfarande

Anbud ska lämnas som elektroniskt anbud i Tendsign.

Användarnamn och lösenord erhålls kostnadsfritt genom en registrering på TendsignTendsign support: e-post tendsignsupport@visma.com eller på telefon 0771-440 200.

Anbud och all kommunikation i upphandlingen ska, lämnas/ske på svenska språket om inget annat anges i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34131000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsförfarande

Anbud ska lämnas som elektroniskt anbud i Tendsign.

Användarnamn och lösenord erhålls kostnadsfritt genom en registrering på TendsignTendsign support: e-post tendsignsupport@visma.com eller på telefon 0771-440 200.

Anbud och all kommunikation i upphandlingen ska, lämnas/ske på svenska språket om inget annat anges i upphandlingsdokumenten.

Bevis på varans uppfyllelse av tekniska kravspecifikationen kan lämnas på svenska eller engelska.

Anbudsgivaren ska dock vara beredd att inom 7 kalenderdagar efter begäran tillhandahålla översättningar av dessa dokument till svenska om Lantmäteriet så begär.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 017-036096
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Work System Sweden AB
556782-6713
c/o Work System Sweden AB, Industrivägen 11 B
Tenhult
560 29
Sverige
E-post: joakim.norden@worksystem.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/04/2019

Send til en kollega

0.079