23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-182741
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Middelfart Kommune, Affald & Genbrug

Vindere

Komprimatorkasser

(02.07.2019)
Stiholt Hydraulic
Ølgodvej 8
9220 Aalborg Øst

Lastvognschassis

(05.09.2019)
P. Christensen A/S
Krumtappen 20
5260 Odense S

Opdateringer

Rettelse
(23.04.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-05-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 27-05-2019
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 13-05-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 27-05-2019
Time: 23:59

Lastvognschassis og komprimatorkasser


Middelfart Kommune, Affald & Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Middelfart Kommune, Affald & Genbrug
29189684
Fynsvej 100
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Ingeniør Peter Moosdorf
E-mail: post.renovation@middelfart.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.middelfart.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237982&B=ACCURA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237982&B=ACCURA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lastvognschassis og komprimatorkasser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34130000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører Middelfart Kommunes indkøb af fabriksnye lastvognschassis med dieselmotor og 2-kammer komprimatorkasser til renovationsbiler til indsamling af husholdningsaffald (eller husholdningslignende affald) i beholdere med og uden skillevæg. Udbuddet er opdelt i følgende 2 delkontrakter:

- Delkontrakt 1: Indkøb af 3 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse,

- Delkontrakt 2: Indkøb af 3 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge delkontrakter, og tilbudsgiver kan tildeles en eller begge delkontrakter (eller slet ingen).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delkontrakt 1 + Delkontrakt 2

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Lastvognschassis

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 3 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 1 indeholder option på følgende:

- Indkøb af op til yderligere 8 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor i en periode på op til 4 år fra kontraktindgåelse,

- Indkøb af tyverisikring (startspærre med GPS-system eller lignende), som automatisk stopper renovationsbilens motor, når renovationsbilen er længere væk fra chaufføren end en vis forudbestemt afstand.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad. II.2.6)

Den anslåede kontraktværdi er medregnet de i punkt II.2.11) oplistede optioner.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Komprimatorkasser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39713300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 3 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 2 indeholder option på følgende:

- Indkøb af op til yderligere 8 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor i en periode på op til 4 år fra kontraktindgåelse,

- 8-årig serviceaftale om udførelse af service og reparation af defekte 2-kammer komprimatorkasser, der ikke er omfattet af den af tilbudsgiver tilbudte garanti.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad. II.2.6)

Den anslåede kontraktværdi er medregnet de i punkt II.2.11) oplistede optioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver indestår for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, samt § 136. Tilbudsgiver indestår endvidere for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående gælde for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at Middelfart Kommune vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 10%.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder ovenstående mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 10%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at Middelfart Kommune vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiveren opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen:

- Delkontrakt 1: Tilbudsgiver har mindst 3 referencer på levering af fabriksnye lastvognschassis med dieselmotor til renovationsbiler inde for de seneste 3 år,

- Delkontrakt 2: Tilbudsgiver har mindst 3 referencer på levering af 2-kammer komprimatorkasser til renovationsbiler til indsamling af husholdningsaffald inden for de seneste 3 år.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder ovenstående mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Delkontrakt 1: Tilbudsgiver har mindst 3 referencer på levering af fabriksnye lastvognschassis med dieselmotor til renovationsbiler inde for de seneste 3 år,

- Delkontrakt 2: Tilbudsgiver har mindst 3 referencer på levering af 2-kammer komprimatorkasser til renovationsbiler til indsamling af husholdningsaffald inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2019

Send til en kollega

0.506