23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-172750
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Uppsala

Ambulans Däckverkstad


Region Uppsala

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 057-131103)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Uppsala
232100-0024
Box 602
Uppsala
751 25
Sverige
Kontaktperson: Peter Sahlstedt
E-post: upphandling@regionuppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionuppsala.se/upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ambulans Däckverkstad

Referensnummer: UPPH2019-0119
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50116500
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser däckverkstadstjänster för ambulansverksamheten i Uppsala län

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-131103

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 21/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 22/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.065