23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-172283
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Två lastbilar med tillhörande serviceavtal


Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
556935-7501
Kungsgatan 86
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Sofi Engström
E-post: sofi.engstrom@esem.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Två lastbilar med tillhörande serviceavtal

Referensnummer: UH 19-06
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34130000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställaren har för avsikt att köpa två lastbilar, en lastväxlare och en kranbil, med tillhörande serviceavtal.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 697 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50110000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren har för avsikt att köpa en lastväxlare och en kranbil med tillhörande serviceavtal.

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Information om behandling av personuppgifter

Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar anbudsgivarens personuppgifter för att kunna ingå och administrera avtal, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter som du hittar på https://www.esem.se/hantering-av-personuppgifter där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 19-06

Kvalitetskrav

Anbudsgivare ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska Anbudsgivare som är tredjepartcertifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis).

I de fall Anbudsgivare inte har ett tredjepartscertifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy och kvalitetsmål bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem.

För att garantera att kvalitetsarbetet möter Beställarens krav ska redovisningen minst innehålla följande:

a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete. b) Rutiner för egenkontroll och intern revision. c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder. d) Rutiner för förebyggande åtgärder. e) Rutiner för hantering av reklamationer. f) Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer. Redovisningen ska inkommit till Beställaren inom tre dagar efter begäran.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 013-025735
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
556072-7777
Box 4013
Hisings Backa
422 04
Sverige
E-post: bengt.jutegard@volvo.com
Nuts-kod: SE122

Internetadress: http://www.volvotruckcenter.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 697 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/04/2019

Send til en kollega

0.081