23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-133750
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Örebro kommun

Bokbil-barn, max 3,5 ton


Örebro kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Örebro kommun
212000-1967
Box 30000
Örebro
701 35
Sverige
Kontaktperson: Göran Gunnarsson
E-post: goran.gunnarsson@orebro.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bokbil-barn, max 3,5 ton

Referensnummer: Tn 4801/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34144760
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton.

Inbjudan till anbudsgivning på 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton för leverans till Örebro kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är (nedan kallade Kommunen)

Orgnr Upphandlande myndighet21 20 00 - 1967 Örebro kommun

Beställare är Tekniska Förvaltningen, Fordon.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 100 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34144000
34144700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton.

Inbjudan till anbudsgivning på 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton för leverans till Örebro kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är (nedan kallade Kommunen)

Orgnr Upphandlande myndighet21 20 00 - 1967 Örebro kommun

Beställare är Tekniska Förvaltningen, Fordon.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser 1st fabriksny bokbil-barn med totalvikt max 3,5 ton.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 20 %
Kostnadskriterium - Namn: Förar- och arbetsmiljö / Viktning: 35 %
Kostnadskriterium - Namn: Konstruktion och tekniska lösningar / Viktning: 35 %
Kostnadskriterium - Namn: Leveranstid / Viktning: 10 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 188-424378
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Upplands Motor AB
556275-5834
Box 466
Sollentuna
191 24
Sverige
E-post: viktor.forsberg@upplandsmotor.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.upplandsmotor.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 100 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/03/2019

Send til en kollega

0.075